Home

Diplomáciai protokoll szabályai

A diplomáciai protokoll a hivatalos, közéleti, diplomáciai rendezvényeken követett eljárási, rangsorolási, magatartási, levelezési, megszólítási és etikett szabályok összessége. A diplomáciai esemény minden egyes mozzanata előre meghatározott szertartásrend szerint történik (ilyen ceremónia például a nagyköveti. Napjainkban a protokoll: Nemzetközi tárgyalásokról felvett jegyzőkönyv Azon szabályok összessége, melyek megszabják az államfő, a kormányfő, az állami, közjogi méltóságok és a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos érintkezés módját Hivatalos érintkezésekre, hivatalos rendezvényekre, meghívásokra.

A kalauz segít eligazodni a diplomáciai protokoll szabályai, normái között azoknak, akik még nem rendelkeznek kellő diplomáciai jártassággal. De segítséget nyújthat azoknak is, akik ilyen események szervezői, vendégei vagy vendéglátói lehetnek 5. A diplomáciai öltözködés szabályai . MeRSZ online okoskönyvtár Több száz tankönyv és szakkönyv egy helye ILLEMTAN, PROTOKOLL, ETIKETT •Illemtan: társadalmon belüli viselkedési szabályok törvényeken, jogszabályokon felül is) •Etikett: királyi udvarokban bevezetett szertartásrend •Diplomáciai protokoll: entitások, államok közötti érintkezés, együttműködés nemzetközi joggal megerősített, de azon túlmutató eljárásrendj Napjaink diplomáciája z1815. évi Bécsi Szabályok (Reglement de Vienne) z1818. évi Aacheni jegyzőkönyv a Bécsi szabályok megerősítéséről z1961-es Bécsi Konvenció a diplomáciai kapcsolatokról (Magyarországon kihirdetve 1965. évi 22. tvr

Ha készen állsz megtudni, mennyire ismered a diplomáciai, üzleti és magánéleti protokollt, vágj bele a kvízbe! A protokoll összetett terület, a szabályai talán valamelyest lazultak mára, de az üzleti életben vannak olyan kőbe vésett alapvetések, amelyeket tudni kell A sport folyamatos fejlődése már a 20. század vége felé megköveteli a sporttal kapcsolatos protokoll kérdések valódi szabályozását, egyértelműsítését. A leginkább meghatározó változtatások, a legkonkrétabb írott és íratlan szabályok az olimpiák fejlődése miatt jelentek meg a sportprotokoll világában

Protokoll: Nemzetközi tárgyalásokról felvett jegyzőkönyv. Azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek megszabják a diplomáciai képviselők egymással való érintkezésének módját. Az orvosi protokoll az orvosi eljárások leírását tartalmazza. Valamilyen szempont szerint nevezett mozgás. Hivatalos. A protokoll ma a közéleti és diplomáciai rendezvényeken és szertartásokon követett eljárási, rangsorolási, levelezési, szervezési és viselkedési/etikett szabályok összességét jelenti

szabályok összessége is. 1.2.2. A protokoll fogalma A protokoll egyfelől a hivatalos kapcsolatok rendjére és rendtartására vonatozó szabványok, szóbeli és írásbeli magatartási szabályok összességét jelenti, a diplomáciai protokoll pedig a A diplomáciai protokoll szabályai általánosan ismertek és számos helyen elfogadottak, így a partnerek magatartása kiszámítható; a szabályoktól való eltérés pedig egyértelműen érzékelhető. - Az állami protokoll A diplomáciai protokoll meghatározása: A hivatalos, közéleti és diplomáciai rendezvényeken és szertartásokon követett eljárási, magatartási szabályok rangsorolási, levelezési és megszólítási, valamint etikett szabályok összessége. A diplomáciai protokoll célja

Ezek a köszönés, bemutatkozás, bemutatás, névjegy, kézcsók, pontosság, virágküldés szabályai stb. A protokoll egy szertartásrend, egy óriási rendezvényszervező munka. Legmagasabb foka a diplomáciai protokoll, melynek írott szabályai vannak. Pl. nagykövet megbízólevelének átadása. A diplomáciai protokoll célja A Nagykövet úr szerint a protokoll egy csontváz, rajta az illem az izomzat, efölött van a bőr, ez az udvariasság. A protokoll sokkal szűkebb fogalom, mint amit a magyar közvélemény kitermelt az utóbbi években. A protokoll nem tévesztendő össze a szervezés feladataival. A kettő elkülönül egymástól. Tudja Ön azt, hogy a. Táfelspicc. Kézzel ne! - Szabályok a diplomáciai étkezésekhez. Melocco Anna. 2013.03.03. 17:05. Előfordulhat egy egyszerű halandó életében is, hogy meghívást kap egy diplomáciai vacsorára. Hogyan áll össze egy hivatalos ételsor, mit tegyünk, hogy ne mi legyünk a kétbalkezes kezdők, milyen szabályokat illik betartani, és.

Tananyagfejlesztés - Etikett - Protokoll - VI

 1. A protokoll a társasági illemszabályokat, az etikettet, a magas szintű viselkedéskultúrát kiindulási alapként kezeli, arra épül rá. Így a protokoll napjainkban azoknak a szabályoknak összessége, amelyek megszabják a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos érintkezésének módját. A hétköznapi protokoll a.
 2. Katonai protokoll megjelenik. magas rangú katonaszemélyek fogadása védett objektumban, magas rangú állami és diplomáciai vezetők fogadása katonai tiszteletadással, emlékmű- (emléktábla-) avatás, koszorúzás, katonai temetés, nemzeti gyász, zenés őrségváltás, parádé, felvonulás
 3. Mai értelemben a protokoll a közéleti és diplomáciai események szigorú normák között lezajló eljárása, illetve a rangsorolási, levelezési és etikett szabályok összessége.12Legfőképpen a diplomaták látogatásai jelentik a diplomácia szóbeli és személyes érintkezési formáit.13 A diplomáciai protokollban olyan.
 4. A protokoll szintjei Diplomáciai protokoll • Szuverén, egyenrangú országok egymás közti diplomáciai aktusainak, az államokat képvisel személyek hivatalos kapcsolatainak szabályozása • Írott, szigorúan veend szabályok a szertartások rendjére!! Protokoll a nagyvállalatoknál, polgármesteri hivatalokná
 5. Az etikett a társadalmi viselkedési szabályok egy bizonyos korra és nemzeti kultúrára jellemző összessége, régebben az előkelő társadalmi érintkezés formáinak merev rendszere, történelmileg az egyes királyi udvarok viselkedési szabályainak összessége. A diplomáciai protokoll az illemtani szabályokon túlmenően a diplomáciai érintkezés részletesen szabályozott.

Diplomáciai protokoll és etikett 3. Társas kapcsolatok, a közösségek működésének aspektusai. Matyókultúra. Diplomáciai protokoll és etikett 4. download report A diplomáciai protokoll kialakulása és gyakorlata napjainkban dr. Süvegesné Andruskó Judit Konzulens: dr. Tokodi Györgyné 201

DIPLOMÁCIAI SZERTARTÁS ÉS PROTOKOLL A protokoll jelentősége és alapelvei A szuverén, egyenrangú országok egymás közti diplomáciai érintkezéséhez, az államokat képviselő személyek hivatalos kapcsolataihoz a protokoll ad kultu-rált keretet. Követelményei nem ellentétesek az általánosan elismert illemsza Diplomáciai protokoll és etikett 3. Öltözködés; A társadalmi érintkezés etikettje 2011.09.30. Öltözködés-1. ruha teszi az embert? Régen a ruhákról lehetett felismerni az eltérő társadalmi és egyéb csoportokba tartozókat Ma elmosódnak a határvonalak A ruhának jelzésértéke van, a nem jól megválasztott ruha problémát szülhet tévhit, hogy az öltözködésünk. járhat. Követése kötelező és elkerülhetetlen, szabályai kötöttek, rögtönzésre csekély lehetőséget adnak. A protokoll szabályainak szakszerű alkalmazása hozzájárul a magyar közszolgálat és közigazgatás színvonalának emeléséhez. Tankönyvünk ezt kívánja elősegíteni. Bába Iván - Borbás Beatri

A protokoll fő funkciója, hogy biztosítsa az emberek közötti kapcsolatteremtés és kapcsolattartás lehetőségét. A protokoll két szintjét állapíthatjuk meg: a diplomáciai protokollt és a nagyvállalati és a polgármesteri hivatalokban betartandó protokollt.3 2.4. A viselkedéskultúra alakulásának rövid történet A diplomáciai protokoll alapjai A diplomáciai protokoll története. Az 1961-es Bécsi Szerz ődés protokoll vonatkozásai Európai Uniós eltérések Rangsorolás Katonai, egyházi, diplomáciai és állami rangsorok és Megszólítások 6. március 22. Tárgyalási ültetési rendek A tárgyalás céljának megfelel ő módozatok Hogy a protokoll mit is jelent, azt az osztály vezetőjétől, Sille Istvántól és munkatársaitól lestem el. Sille István könyve évtizedek óta alapirodalom. Igényes munka volt már az első kiadás is, de a legvonzóbb egy-egy újabb kiadásnál, hogy mindig egy picivel több van benne Bevezetés - protokoll. A diplomáciai érintkezés formáira vonatkozó szabályok összessége. A diplomáciairendezvényeken és szertartásokon követett eljárási, magatartási szabályok, valamint rangsorolási, levelezési és az etikett szabályok összessége

Mai értelmezése: a hivatalos kapcsolattartás, a diplomáciai érintkezés formáira vonatkozó szabályok összessége. A protokoll mai értelmezései. A magyar értelmező szótár meghatározása szerint: a hivatalos érintkezésekre, különösen a hivatali rendezvényekre, meghívásokra, megbeszélésekre vonatkozó íratlan. A Nobel-díj átadásának ünnepélye a diplomáciai protokoll tükrében. Gellért sztorik, avagy-Az eltitkolt ezüsttől a majdnem-rablásig; Mikor illik köszönő levelet írni? Felkészülés az üzleti tárgyalásra. Egy volt nagykövet véleménye a protokollró A diplomáciai etikett és a protokoll közötti különbség az, hogy az etikett tiszteletet és jó gyakorlatokat jelent a hivatalos esemény résztvevőinek: tisztviselők, politikusok. A diplomáciai protokoll egy általánosabb és szélesebb fogalom, amely az országok és államok tiszteletének elveit diktálja

A protokoll mai értelmezése: a diplomáciai érintkezés formáira vonatkozó szabályok összessége. Bővebben: a hivatalos közéleti és diplomáciai rendezvényeken és szertartásokon követett eljárási, magatartási szabályok, valamint a rangsorolási, a levelezési és az etikett szabályok összessége Megtudhatjuk: a protokoll legfőbb funkciója, hogy megteremtse a felek közötti zökkenőmentes kapcsolattartást, hogy érdemi segítséget nyújtson a közéleti és diplomáciai rendezvényeken, szertartásokon a hivatalos érintkezésekre vonatkozó íratlan szabályok és érvényben lévő szokások alkalmazásával

Protokoll kalau

 1. A diplomáciai protokoll fogalma bizonyos normák és magatartási szabályok egy sorát tartalmazza, amelyeket kifejezetten a legmagasabb szintű nemzetközi kapcsolatokra írnak le. Ugyanakkor az üzleti partnerek, a munkatársak és a vállalkozások körében is követni kell őket. A diplomáciában az etikett betartása különösen fontos
 2. Protokolláris vendéglátás Hivatalos fogadás Álló alkalmak: nagy létszámúak nem kell rangsorrendet alkalmazni állófogadás, koktélparti, garden party, buffet-dinner Ültetéses alkalmak reggeli: munkareggeli, villásreggeli (8-10 óra között) ebéd: munkaebéd, díszebéd (12-14 óra között) vacsora: munkavacsora, díszvacsora (20-22 óra között) Állófogadás a hivatalos.
 3. A különböző állam(köz)i, diplomáciai, katonai, vallási és sportrendezvények milyen szabályok szerint zajlanak? Kinek mi a feladata, felelőssége ebben az óraműpontossággal megszerkesztett gépezetben? A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete alapító elnökének segítségével, tanulságos történetek
 4. 3. Az öltözködés szabályai 4. A hivatali megjelenés 5. Rövid diplomata illemtan 6. Telefonálás 7. A dohányzás 8. Borravaló 9. Néhány viselkedési szabály női társaságban B. A NŐI PROTOKOLL 1. Női protokoll magasszintű látogatások alkalmával 2. Női protokoll a Diplomáciai Testület körében 3. Feleségek (házastársak) 4
 5. 5.7. A protokoll írásos szabályai 75 5.7.1. írásbeli udvariasság 75 5.7.2. Az üzleti levelezés 76 Összefoglalás 79 Kérdések, feladatok 79 Kitérő 81 . 4 6. DIPLOMÁCIAI PROTOKOLL 85 6.1. A diplomácia szerepe 85 6.2. Külképviseletek fajtái 86 6.2.1. Diplomaták tevékenysége 86 6.2.2. Diplomáciai képviselet 86 6.2.3.

Protokoll az üzleti életben - 5

ISMERED A DIPLOMÁCIAI ÉS ÜZLETI PROTOKOLL - Főolda

Protokoll és diplomácia IV

A protokoll szintjei Diplomáciai protokoll Szuverén, egyenrangú országok egymás közti diplomáciai aktusainak, az államokat képviselő személyek hivatalos kapcsolatainak szabályozása. Írott, szigorúan veendő szabályok szertartások rendjére! Az illem (jó modor; történelmi kontextusban 'etikett'; diplomáciai kontextusban 'protokoll') szabályai a kultúrált viselkedés normái. Ezek a társadalmi érintkezést te-szik gördülékenyebbé (pl. tisztázzák, hogy ki megy be először az ajtón, ki szólítha Csorba Katalin protokoll szaktanácsadó vagyok. Pályámat a nemzetközi protokoll területén kezdtem, így széleskörű gyakorlatot szereztem a diplomáciai kapcsolattartás, a külföldi delegációk fogadása, valamint a hazai és nemzetközi rendezvények, ceremóniák szervezésében a megálmodástól a megvalósításig Nemzetközi Protokoll. Ülés/Ültetési rend. Mi az ültetési rend? Az ülés/ültetési rend jelenti azt az elhelyezést, ahol több résztvevő esetén, - tanácskozás, diplomáciai tárgyalás, vendéglátás Egyébként ugyanazok a szabályok érvényesülnek, mint a négyzet alakú asztalnál..

Alapfogalmak: etikett, illem, protokoll

 1. műre vonatkozó szabályok. Belépési tilalom és szükségállapot. A diplomáciai menedék. Az állami immunitás. A külképviseletek érintkezési Diplomáciai protokoll - gyakorlati kérdések interaktivitás elkészült dolgozatok bemutatása, megvitatása 7. A vállalati protokoll alapkérdései interaktivitás elkészült dolgozato
 2. t a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének (NPRSZ) közös szervezésében január 22-én, szerdán este a magyar kultúra napján
 3. dent elárul az emberről. Egy rosszul kötött nyakkendő, egy gyűrött ing, vagy a zakó hiánya gyakran sokat dob a latba egy elbocsátás vagy céges döntés során A magyar kormány operatív törzset hozott létre az új koronavírus elleni küzdelem érdekében

A Külügyminisztérium Diplomáciai Protokoll Főosztályán dolgoztam diplomataként. Feladataim közé tartozott a hazánkba akkreditált külföldi képviseletekkel való napi kapcsolattartás, valamint a magas szintű látogatások megszervezése. Így az illemtani és protokoll szabályok számomra evidensek, hiszen az életem részét képezik Üzleti kommunikáció 2008/09 Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna tanár Eszterházy Károly Főiskola Irodalom Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1994 Görög Ibolya: Protokoll az életem, Athenaeum, 1999 Görög Ibolya: Mindennapi maceráink, Athenaeum, 2000 Dunckell Jacquline: Üzleti illemkódex Park Kiadó, 1994 Hall Edward: Rejtett.

Tananyagfejlesztés - Etikett - Protokoll - IV

szabályai. Diplomáciai protokoll. Események, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Digitális etikett Gazdasági ismeretek: A hazai vállalkozásszerkezet megismerése Az egyes vállalkozási formák alapvető paraméterei A vállalkozások létrehozásának, alapításának, működésének, megszűnésének szabályai Régikönyvek, Bácskai István - Protokoll - Egyetemi Jegyzet - Hazánk 2004. május 1-től teljes jogú tagja az Európai Uniónak. Felmerül a kérdés, hogy az Európai Uniónak vannak-e speciális protokoll szabályai. E..

A protokoll a szuverén, egyenrangú országok illemtana

 1. dennapokban tanfolyam helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. 7. A tanfolyam díját rendezheti utalással, bankszámlaszámunk: 11708001-20366780 Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni - a képzés pontos megnevezését és a képzésen résztvevő személy nevét
 2. t a rangsorolás és a levelezés szabályainak összessége
 3. t üzenet. Egyéb non-verbális elemek. 2. Üzleti protokoll. az alapok (másfél órás blokk) Az európaiság
 4. A diplomáciai protokoll szerinti pontosságra vonatkozó felosztás. 7/B Válaszolja meg protokoll kifejezéssel, hogy mit mond egy brazil vendéglátó meghívottjának, ha komolyan gondolja adott időpontra a meghívását! A vizsgázó neve: Értékelő lap. 7/A Ön egy japán utazási iroda budapesti képviseletének ügyvezetője
 5. dennapjainkban. Viselkedéskultúra a hivatali életben
 6. t a legmagasabb szintű protokoll - szabályai? (vendéglista, meghívók, berendezés, terítés, menü-összeállítás, a házigazdákra vonatkozó viselkedési szabályok
 7. dig az első sorokban a helyük. Viszont, hogy ezen belül pontosan hova üljenek és ki mellé, arról meg kell kérdezni az illetékes
PPT - Diplomáciai protokoll és etikett 7

Nemzetközi protokoll szabályok és diplomáciai elvárások ismerete. Kiváló együttműködési-, kommunikációs- és szervezőkészség. Általános irodai alkalmazások, számítógépes ismeretek (MS Office). Dinamikus, jó problémamegoldó személyiség. Igényes, precíz munkavégzés (szoros határidők mellett is) 7 A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995 (VII. 14) Kormányrendelet A képerny ő el őtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeir ől szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésér ől szóló 33/1998

A protokoll események szabályaiFőoldal - Illemtan

Bessenyei György Bercelen született 1746-ban (vagy 1747-ben). Sokgyermekes birtokos nemesi család sarja. 1755-60-ban a sárospataki kollégiumban tanult, ezután apja - nem tudni pontosan, miért - kivette az iskolából Öltözeti előírások • White tie (formal) -frakk, nagyestélyi ceremóniákon, bármilyen napszakban • Black tie (semiformal) - szmoking hosszú alkalmi ruha 18 óra után, esti, éjszakai alkalomra • Informal -sötét öltöny,alkalmi vagy koktél ruha bármikor ceremóniára, vagy 18 óra után kezdődő rendezvényr Illemszabályok a különböző területeken (családi, magán, belföldi hivatali, nemzetközi, diplomáciai kapcsolatok). A viselkedési szabályok jellemzői. A protokoll, etikett haszna. 2. hét: Tanuljunk viselkedni! Hogyan tanuljunk viselkedni? Igény a viselkedéskultúrára világszerte. Viselkedéskultúra a mindennapjainkban Diplomáciai protokoll Protokolláris rangsorolá Napjaink diplomáciája 1815. évi Bécsi Szabályok (Reglement de Vienne) 1818. évi Aacheni jegyzőkönyv a Bécsi szabályok megerősítéséről 1961-es Bécsi Konvenció a diplomáciai kapcsolatokról (Magyarországon kihirdetve 1965. évi 22. tvr.) 100

A protokoll szakterülete

Diplomáciai protokoll. Autóban ültetési rend: VIP vendég a jobb, hátsó ülésen. Idegenvezető, ha van 2. vendég vele szemben. Testőr a sofőr mellett. Kiszállás az autóból: VIP 2. vendég 3., 4. vendég. Ha a VIP vendég magasabb rangú a fogadónál, akkor a fogadó elé jön a lépcsőn, és együtt megy fel vele 1 Protokoll: a hivatalos meghívásokra vonatkozó íratlan szabályok, szokások összessége (diplomáciai képviselők) 2 Hatáskör, felelősség Egy rendezvény lebonyolítása összehangolt tevékenységet, csapatmunkát, váratlan módosításokat és döntéseket jelent. Az egyes részfeladatok levezényléséhez felelősöket kell. A diplomáciai és konzuli képviseletek -Fogadó állam szabályai is rendelkezhetnek erről •Minden országban más-más protokoll alapján. Diplomáciai személyzet állampolgársága, értesítések Küldő állam (elvileg) -visszavonható hozzájárulással a fogadó állam állampolgára.

Illem, etikett, protokoll

(A nemzetközi szokásjog szabályai csak azokra a kérdésekre → szerepe a diplomáciai protokoll területén nagy. Karrierdiplomaták -életpálya Zsákmányrendszer -bizalmi emberek, szakértők Vegyes rendszer . Diplomáciai kapcsolatok megszűnése Képviselet: 1. Diplomáciai kapcsolatok megszakítás a protokoll: görög eredetű szó, = a diplomáciai érintkezés formáira vonatkozó szabályok összessége (a hivatalos közéleti és diplomáciai rendezvényeken és szertartásokon követett eljárási, rangsorolási, levelezési és etikettszabályok összessége) nemzetközi tárgyalásokról felvett jegyzőkönyv - olyan.

Kézzel ne! - Szabályok a diplomáciai étkezésekhe

A szakmai delegációk korábbi kínai útjaihoz hasonlóan Orbán Viktor kínai látogatása is kimondottan inspiráló volt: ugyan folyamatos volt a munka, és ismét több szakterület nyelvezetét kellett megfelelő szinten befogadnom, a kínai protokoll szigorú szabályai felejthetetlen élményt jelentettek - mondja a magyar miniszterelnök 2010-es ázsiai útjáról Simon Adrienn Az etikett más műfaj: a ceremoniális alkalmak során van szerepe, olyan szabályok rendszerére utal, melyeket meghatározott rendben zajló eseményeknél tartanak fontosnak. A harmadik szint pedig a protokoll, ez az etikett magasabb rendű változata: szintén kiemelt események, például a diplomáciai szintű formalitások tartoznak.

Protokoll vs etikett . és az etikett nem ritka fogalmak esetén a két fogalom definícióinak áttekintése általában bizonyos zavart jelent, különösen akkor, ha megpróbálja azonosítani a kettő közötti különbséget.. Ez azért van így, mert a két kifejezést az emberek viselkedését szabályozó szabályok és normák csoportja értendő Protokoll és a nők Köszönés Bemutatás, bemutatkozás Megszólítás Viselkedés az élet számos színterén Protokoll írásban, a protokolláris levelezés Hogyan segítsük a férfiakat udvariasságuk gyakorlásában? A társas érintkezés fontosabb szabályai Megjelenés, fellépés, öltözködés Ajándékozás - Hivatali ajándék. Diplomáciai mentességek és kiváltságok elméletben és az európai unió tagállamainak gyakorlatában inter alia - átszövik a protokoll és az etikett szabályai, kultúránként eltérő különös szokások, erkölcsi normák és értékrendek, melyben valójában heterogén szabályok érvényesülnek a hétköznapi élet. - Milyen szándékkal született meg 2015-ben a Protokoll a diplomácia és nemzetközi kapcsolatok hátterében - Állami, diplomáciai, katonai, sport- és vallásprotokoll című munkája? - Egyetemi tanulmányaim során még nem létezett olyan összefoglaló kötet, mely a szakma szélesebb spektrumával aktuálisan foglalkozik, illeszkedik a legutolsó törvényi szabályozásokhoz. A protokoll jelentősége a diplomáciában A protokoll a hivatalos érintkezésekre vonatkozó íratlan szabályok és érvényben lév szokások összessége, mai értelmezésében pedig a hivatalos közéleti és diplomáciai rendezvényeken és szertartásokon követett eljárás, a szigorú magatartási normák valamint a rangsorolási. A protokoll jelentése, fogalma, célja: A protokoll mai értelmezése szerint a diplomáciai, nemzetközi érintkezés formáira vonatkozó szabályok összessége.5 (Ottlik Károly: Viselkedéskultúra, Panoráma Kiadó, Budapest, 2004. 26. old.) Azaz a hivatalos közéleti és diplomáciai