Home

Református egyháztörténet

A magyar református egyháztörténet általános könyvészete c. bibliográfiai gyűjteményhez I. A magyarországi protestáns, majd közelebbről a magyar református egyháztörténet bibliográfiájának1 összeállítása immár éppen harminc esztendeje foglalkoztat. Az 1924 Református egyháztörténet. Közzétéve 2010. szeptember 16. | Szerző: egyhaz. A feltevések szerint 1465-ben építették községünk műemlék templomát. Sényő középkori egyházi története homályba vész, de a későbbiek valamit mégis elárulnak róla a feljegyzések 1719-ben Zoltán Péterné Szálai Erzsébet írja, hogy. Egyháztörténet. 1. Erdőd, mint a partiumi protestantizmus bölcsője. Elképzelhető, hogy mekkorát fejlődött a református iskolahálózat, hiszen egyrészt kétségtelen tény, hogy a reformátusok híven követték Jézus parancsát: elmenvén tanítsatok. Nemes fegyverük a tanítás volt, s ahol megtelepedtek azonnal.

Egyháztörténet. Kezdőlap / Egyháztörténet. A Mezőtúri Református Egyházközség története. Az országban a mezőtúriak az elsők között csatlakoztak a reformációhoz. 1530-ban Túri Szabó Lukács, Túri Sánta Jakab iskolát alapított, és az is bizonyos, hogy a lakosság nagy többsége már 1551-ben kálvinista hitet. Magyarországi (magyar, német) református egyházi irodalom a 16. század közepe óta létezik, mivel a reformáció meglehetősen korán elterjedt Magyarországon, és a keleti országrészben, illetve Erdélyben hosszú időn keresztül fenn is tudott maradni View Kárpátaljai Református Egyháztörténet Research Papers on Academia.edu for free

A reformátorok hívei a Biblián kívül elsősorban az egyháztörténet által igyekeztek a reformáció jogosultságát bebizonyítani; ugyanakkor a katolikus egyház tudósai is az egyháztörténettel törekedtek a katolikus egyházat mint kizárólag keresztény egyházat, a protestantizmust pedig mint eretnekséget feltüntetni A református egyházmegyék jegyzőkönyvei különösen értékes forrásai az egyháztörténet-írásnak, mert sokszor csak segítségükkel lehet rekonstruálni a reformáció regionális Tovább olvaso Tisztelt Református Testvéreim, tisztelt Egyháztagok! A Nyáregyházai Református Egyházközség Presbitériumának szívbeli köszöntését szeretném átadni ebben a nehéz és válságos helyzetben. A körülöttünk lévő világrend, napokra, hetekre, talán annál is hosszabb időre kitér megszokott medréből Egyháztörténet (Dr. Szűcs Ferenc) Pomázi pedagógus est Presbiteri továbbképzések Presbiteri konferenciák Református életgyakorlat Látogatás a gyülekezetekben Félelmeink (Fontos kérdések sorozat) Életkérdések Presbiteri bibliaóra Kapcsolatfelvéte 2 egyháztörténet alapmodul KÍsérLeti tAnKÖnyV A KÖzéPFOKÚ reFOrMátUs hit- és erKÖLCstAnOKtAtás száMárA Készült a református pedagógiai Intézet hit-és erkölcstan taneszköz fejlesztő programja keretében, a zs.-244/2012.11.16. 4.b. zsinati határozat alapján

Református egyháztörténet Sényői egyházközösségek honlapj

Az egyháztörténeti szaktanfolyam történetének első kilenc éve megmentette a magyar református egyháztörténet-írást az elhalástól. Rendkívül mostoha politikai körülmények között indult az erők összegyűjtése, a publikálás lehetőségének megteremtése, a fiatalabb nemzedék kinevelődésének segítése Darabanth | 29. Nagyárverés | Dr. Révész Imre: Magyar református egyháztörténet I. kötet. 1520 tájától 1608-ig. Református egyházi könyvtár XX. kötet. Darabanth | 324. Gyorsárverés | Dr. Révész Imre: Magyar református egyháztörténet I. kötet. 1520 tájától 1608-ig. Református egyházi könyvtár XX.

Egyháztörténet, alapmodul Egyetemes egyháztörténet Tanári segédkönyv A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁS SZÁMÁRA Készült a Református Pedagógiai Intézet hit-és erkölcstan taneszköz fejlesztő programja keretében, a Zs.-244/2012.11.16. 4.b. Zsinati Határozat alapján A Protestáns egyháztörténet tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a Reformáció erdélyi eseményeit, az Erdélyi Református Egyház kialakulásának körülményeit, illetve annak 16-17. századi történetét. Az ismeretátadás mellett célunk megismertetni a diákokkal a rendelkezésre álló történeti forrásokat. Keresés: egyháztörténet református Megjelenítés: 1 - 12 / 12 - kulcsszavak: ' egyháztörténet református ' , keresési idő: 1.48mp Találatok szűrése Rendezés Relevancia szerint csökkenő Megjelenési év szerint csökkenő Megjelenési év szerint növekvő Jelzet szerint növekvő Szerző szerint növekvő Szerző szerint.

Az egyházkerület története A Tiszántúli Református Egyházkerület 1557-ben jött létre a debrecen-nagyváradvidéki és a szatmárvidéki egyházak közös zsinatán. Első püspökké Kálmáncsehi Sánta Márton debreceni lelkészt választották. Az egyházkerület első pecsétje 1577-ből maradt fönn 2016. április 15 Helyszín: Kolozsvár, Bocskai tér (piata Avram Iancu) 13, Protestáns Teológiai Intézet, Bethlen terem és 1. tanterem Bethlen Gábor terem 9:00 Megnyitó 9:05-9:25 Buzogány Dezső: Az erdélyi református egyháztörténet kutatás ma 9:25-9:45 Korányi András: Kádár-rendszer egyházpolitikájáról, korszakairól, hazai tanulságairól 9:45-9:05 Szabadi. A református identitás az igehirdetésekben, a teológiai oktatásban, az egyház kormányzásában, a gyülekezetek életében, a konfirmáció tananyagában(Biblia, káté,ének és imádság, egyháztörténet) a kegyesség gyakorlásában meg kell, hogy jelenjen. Ha ez nem jelenik meg, az egyház identitás-válságáról kell beszélnünk A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége 2021. június 25.-én tartotta meg a XXVII. Konferenciáját a Debreceni Nagytemplomban. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartóak, az imádkozásban állhatatosak! (Róma 12:12) Különleges alkalom volt, egyrészt mert mindenki m.. Keresés: PPK Egyháztörténet, református Megjelenítés: 1 - 4 / 4 - kulcsszavak: ' PPK Egyháztörténet, református ' , keresési idő: 0.19mp Találatok szűrése Rendezés Relevancia szerint csökkenő Megjelenési év szerint csökkenő Megjelenési év szerint növekvő Jelzet szerint növekvő Szerző szerint növekvő Szerző.

Magyar református egyháztörténet, I. 1520 tájáról 1608-ig (Debrecen, 1938) Társadalmi és politikai eszmék a magyar puritanizmusban (Budapest, 1948) REAL-EOD; Lammenais és a magyarok (Budapest, 1954) A Függetlenségi Nyilatkozat viszontagságai (Budapest, 1955) Fejezetek a Bach-korszak egyházpolitikájáról (Budapest, 1957 A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést az erdélyi magyar tudományos életben betöltött szerepe, valamint a református egyháztörténet területén végzett, kiemelkedő kutatói, oktatói munkája elismeréseként vehette át a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának professzora Mile Lajos. Dokumentumok, emlékek Perőcsény Református Eklézsiájának múltjából E hely nem egyéb, hanem Istennek háza, és ez a mennyeknek kapuja. (Mózes I. 28. 17.) A község középkori templomos hely, a torony gótikus stílusú jegyeket viselő alsó része, földszintje és első emelete középkori, XIV-XV. századi eredetű

Egyháztörténet Erdődi Református Egyházközség Honlapj

A modern egyháztörténet az Erdélyi Református Egyház 20 századi történetét mutatja be. A racionalizmus, majd a liberális teológia után az egyház vezetősége felismerte, hogy vissza kell térni a reformátori teológia alapjaihoz. Ennek a korszaknak a jelenetős eseményei közé tartozik a kolozsvári teológia megalapítása, a. Úgy vélem, hogy az egyháztörténet-írás tekintetében értette ezt, különösen is talán a felekezettörténet írás összefüggéseiben, bár néhai Ladányi Sándor bu- dapesti professzor testvérünk és barátunk foglalkozott református szem

View Erdélyi Református Egyháztörténet Research Papers on Academia.edu for free Egyháztörténet › katechézis, Heidelbergi Káté, erdélyi református egyház Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya Viczián István › (223--238 A Magyarországi Református Egyház keretén belül 2017. április elején alakult meg a Református Tananyagfejlesztő Csoport azzal a céllal, hogy a református iskolák számára szakmailag magas színvonalú, a keresztyén nevelést támogató tananyagok jöjjenek létre

Varbói Református Egyháztörténet Birtokunkban lévő írásos feljegyzések szerint a ma már több mint 700 éves község teljes egészében a református hitre tért az 1550-es években, a szomszédos községekhez hasonlóan Ezt a Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtárának munkatársai állították össze, melyről mint a dunántúli református egyháztörténet-írás korszakos jelentőségű művéről szólt Köntös László főjegyző. A kétkötetes kiadványt Dr. Szabó Előd mutatta be

Egyháztörténet - Mezőtúri Református Kollégiu

 1. Református Tananyagtár. Bővebben. Református Tananyagtár Bertóthy Ágnes, Czuder Tamás, Csigó Vivien, Szászi Andrea, Póka.
 2. Egyháztörténet. www.labatlan.istentisztelet.net. Településünkön a református egyház már a reformáció első századában megalakult. Egyes adatok szerint 1550-ben történt az egyház szervezése
 3. Hegyi, Ádám Alex: Közigazgatási, földesúri és egyházi iratok a hazai 18. századi református egyháztörténet-írás szolgálatában. In: Vértelen ellenreformáció. Reformáció Öröksége Könyvek (2.). Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye - Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet.
 4. A 20. századi magyar református egyháztörténet egyre terjedelmesebb irodalma ellenére is le kell szögezni munkám elején, hogy az évszázad egyháztörténeti témáit kutatni, kiemelkedő személyiségeivel foglalkozni - a korszak közelsége okán - bizonyos nehézségekkel jár
 5. Református vallástanár: DRHE, 2001 Pedagógia szakos tanár: Debreceni Egyetem, 2001 Doktori fokozat (PhD): Egyháztörténet - Summa Cum Laude - DRHE, 199
 6. Egyháztörténet I-II. Szerk. Tóth-Kása István- Tőkéczki László- Ladányi Sándor- Papp Kornél. Magyarországi Református Egyház Pedagógiai Intézete, Bp. 1998. Jos Colijn: Egyetemes egyháztörténet Sárospatak, 1996. Adorjányi Géza: Az egyháztörténet kézikönyve, Bp.1975 A kezdetektől a reformációig Szerk
 7. Ezen kívül a református tagozaton működhet szisztematika, magyar református egyháztörténet, liturgika, egyházzenei, gyakorlati teológiai tanszék. A román állam nem ismeri el Tavaszy Sándor, Imre Lajos, Gönczy Lajos, Nagy Géza professzorságát, s nyugdíjba kényszerítik őket

Magyarországi református egyházi irodalom - Wikipédi

2002-gyakornok, Református Tanárképző Kar, BBTE; 2002-2010 - doktorandusz, Református Tanárképző Kar, BBTE; 2010 - adjunktus, Református Tanárképző Kar, BBTE; Kutatási területek, témák: Református egyháztörténet a 20. század első évtizedeiben; Szegedi Kis István teológiája; 20. századi református lelkészi. b. osztály, Bozsik József Általános Iskola, Komárom-Szőnyi Református Gyülekezet. Mózes előtt szétnyílik a tenger - Fellner Anna 4. osztály, Koppánymonostori Általános Iskola, Komáromi Református Gyülekezet. Elrejtett gyermek a nádasban - Csőre Csanád 3. b. osztály, Kőkúti Általános Iskola, Tatai Református Gyülekeze Keresztyén felekezetek világa. Magyar egyháztörténet. Egyetemes egyháztörténet. Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu A Magyar Tudományos Akadémia nem akadémikus köztestületi tagja volt. Fő kutatási területe a vallási néprajz, a 19-20. századi egyháztörténet és a 18-20. századi egyházi irodalom volt. A Debreceni Református Teológiai Akadémián 1978-ban szerzett teológiai doktorátust

Református Pedagógiai Intézet. Bővebben. Cookie - A felhasználók nyomonkövetése az interneten Az internetes szörfölés során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről Magyar református lelkészek hollandiai emigrációban az államszocializmus évtizedeiben I. rész Fő témakör: egyháztörténet. Címkék

Erdélyi Református SajtóközpontIV

Kárpátaljai Református Egyháztörténet Research Papers

Kutatási területe a kora újkori magyar művelődéstörténet, református egyháztörténet, nyomda- és könyvtártörténet. Fontosabb munkái: A kolozsvári Református Kollégium könyvtára a XVII. században (1991), Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása (2000), A kolozsvári Akadémiai Könyvtár RMK-gyűjteményének. Egyháztörténet Vetélkedő 2012 Az Erdődi Református Gyülekezet adott otthont az egyházkerületi szintű egyháztörténeti vetélkedőnek, amit arról a Kopácsi Istvánról neveztek el, aki az I. Erdődi Zsinat idején (1545) helyi lelkész volt, majd 2 évre rá megalapította a Scola Rivulinát Nagybányán.. Egyetemes egyháztörténet I Ez a korszak a keresztyén egyház kialakulásától a szentháromságtani viták lezárásáig követi figyelemmel az egyház történetét. A tárgy célja bemutatni azokat az eseményeket, amelyek következtében kikristályosodik az egyház tanítása és szervezeti egysége A református egyháztag kötelességei: - Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes életet éljen. - Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házassága kötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el A református egyházmegyék jegyzőkönyvei különösen értékes forrásai az egyháztörténet-írásnak, mert sokszor csak segítségükkel lehet rekonstruálni a reformáció regionális Tovább olvasom. Levéltárunk újra fogad látogatókat. 2021. április 20

egyháztörténet-írásnak egyházunkban mindenkor voltak jól felkészült, nagy tu-dású és invenciózus képviselői, mégsem alakult ki egy sajátos, markáns erdélyi református egyháztörténeti iskola. Ennek oka abban rejlik, miként az más tudo-mányágak, szakterületek esetében is tapasztalható, hogy ritkán találkozott egyet A Tiszáninneni Református Egyházkerület 1912. október hó 8-9. napjain Sárospatakon tartott őszi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. 136. szám szöveg minősített tartalo Református belmissziói munka Kárpátalján a múlt század 20-as-30-as éveiben. 2019/2. (62.) 74-102. K. Harsányi Béla. A szlovák egyházmegye megalakításának kísérletei a Szlovenszkói Tiszáninneni Református Egyházkerületben a két világháború között. 2019/3. (63.) 84-101. K. Havasi Virá A Tiszáninneni Református Egyházkerületi 1935. évi augusztus 22-ik napján, Sárospatakon tartott díszközgyűlésének jegyzőkönyve. 175. szá Kutatási terület református egyházjog, egyházjogpolitika, református egyháztörténet, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház XX. századi története A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD

Egyháztörténet - Wikipédi

 1. a. osztály, Kőkúti Általános Iskola, Tatai Református Gyülekezet. 2. A célba talált kő - Vurai Kincső 6. b. osztály, Bozsik József Általános Iskola, Komárom-Szőnyi Református Gyülekezet. 3. Jeruzsálemben (Az első keresztyén gyülekezet) - Tarnóczy Boglárka 5. osztály, Eötvös József Általános Iskola, Dorogvidéki.
 2. REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ BA SZAK MINTATANTERV (érvényes 2016. szeptember 1-től) Félév Kredit Kritériumfeltétel félév Tárgyfelvételi előfeltétel Követel- TH0201 Egyetemes egyháztörténet I. 2 30 V 2 0 0 X 1 TH0202 Egyetemes egyháztörténet II. 2 30 V 2 0 0 X
 3. Naszályi Református Egyházközség. 2899 Naszály. Rákóczi u. 132 Tel. 34-350-153 Lelkipásztor: Török Béla. Főgondnok: Nagy Lehe
 4. A magyar protestáns egyház történelem részletei a reformátio korától jelenig. Vallás, egyház/Egyháztörténet (protestáns egyház, református egyház, evangélikus egyház, unitárius egyház, egyháztörténet)SZERZŐI JOGOK Azon vas jellemü és munkás férfiu, ki a már letett alapokon szélesen terjedő, szilárd és viharokkal daczoló élő testületté szervezte a magyar.
 5. Erdélyi Református Egyházkerület added 36 new photos to the album: Megújult a sepsiszentgyörgyi Vártemplom
 6. 2017. Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Tanszék előadó Kutatási és oktatási szakterületek XIX-XX. századi magyar egyháztörténet XX. századi magyar társadalomtörténet 1956-os forradalom és szabadságharc történet
Egyetemes egyháztörténet - térképek | Református

református egyháztörténet és egyházmúvészet Tiszántúli Református Egyházkerület Debreceni Református Kollégium Debrecen, 4044 Kálvin tér 16. Tiszántúli Református Egyházkerület Debrecen, 4044 Kálvin tér 17. Oktatási és Kulturális Miniszténum est, Szala u. 10-14. Budapest, 2008. év január 22 A kolozsvári Református Gyûjtõlevéltár negyven éve Bár az erdélyi református egyházban a múlt írásos emlékeinek korszerû kezelése iránti igény a 20. század harmadik évtizedétõl kezdve fokozatosan erõsödött, a célravezetõ megoldás intézményes formája, a szaklevéltár mégis késõbb, az 1960-as években jött létre Református Nyáregyháza. Az oldalt készítette és fejleszti Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát > Az erdélyi református egyháztörténet-írás 1990-2001 között. in: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. Szerk. Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Kolozsvár 2002, Scientia. I. k. 315-326 sen közvetítették a Magyar Református Egyház (MRE) céljait, és népszerűségüknél fogva ké-pesek voltak a legkülönbözőbb társadalmi rétegekhez tartozó református nőket megszólítani. A tanulmányban nőtörténeti szempontból közelítem meg az egyháztörténet e fe-jezetének feltárását

Jos Colijn: Egyetemes egyháztörténet (Iránytű Kiadó

Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltár

mek.oszk.hu alkotó A Kolozsvári Református Kollégium könyvtára a XVII. században. Szeged, 1991. 116 l. 2. Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 1668-1713-(1736). Kolozsvár, 2000, EME. (Erdélyi Tudományos Füzetek 230) 112 l. ISBN 973-8231-00- 3. Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának ismertető. Egyháztörténet, helytörténet » A Debreceni Református Kollégium története RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA. AkadÉrt = A debreceni református főiskola (Kollégium) akadémiai tanszakainak évkönyve (értesítvénye) Egyháztörténet, helytörténet » A Debreceni Református Kollégium története . Elektronikus kiadás. Támogatója. A Református Tanárképző intézet (258) A gimnázium (260) A Kollégium Leánynevelő intézete, Leánygimnáziuma, Leánylíceuma és Tanítóképzője (264) A tanítóképző 1914-1948 (266) A líceum és a.

Többek között Kövy Zsolt, Tungli Gyula és Huszár János irathagyatéka is a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Levéltárában található. Természetesen az itt fellelhető anyag kutatható, számos érdekes helytörténeti dokumentum várja itt nemcsak az egyháztörténet, de a honismeret iránt érdeklődőket is Az egyháztörténet-író lelkipásztor Biczó Pál aztán 1904-től negyed századon át pásztorolta híveit. A kosdi refor-mátus egyház története című munkáját Biczó Pál kinyomtatva már nem láthatta, mert 1928-ban elhunyt. Ezt követően sorrendben Molnár Lajos, Kovács Szilárd majd Fülöp Mihály a gyülekezet pásztora Záhonyi Református Egyház. AJÁNLOM AZ OLDALT. Egyháztörténet: A templom története: Záhony Egyháztörténete: Lelkészek 1780-tól napjainkig: A 200 éves templom este : Jubileumi ünnepség: Ünnepség képekben: Ünnepi beszédek: Záhony Történelmi Egyházak kiállítás : Menü. A Református Iskola úgy tudja elérni nevelési célját, hogy: - Megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival. - A hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja A Református Tanárképzõ Kar célja a református vallástanárképzéssel olyan református teológiai tudással, protestáns egyházi műveltséggel és biblikus lelkülettel rendelkező erdélyi tanárnemzedék képzése, amelyik meggyőződéssel, lángoló hittel és ügyszeretettel vállalja fel a tanári pályán a reformátorok lelki és szellemi örökségét

refnyaregyhaza.hu - Címla

 1. t a református kollégiumok. Erre még visszatérünk. (5. dia) A református autonómia-szemlé-let alapján 1881, a Magyar Református Egy-ház szervezeti egységének létrejötte előtt a tantervek meghatározása egyházkerületi jo-gosultság volt, sőt, a népiskolák terén 1942-ig így maradt. Csak
 2. A Komáromi Református Egyházmegye, s. a. r., sz. Koncsol László, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1993. 3 Réz László 1921. január 23-án Tóth Kálmánnak írt levelet, amelyben kéri, hogy fizessék elő a lelkészek a Református Egyház és Iskola című lapot, amely ugyan a Tiszáninnen
 3. Bán Imre, A gyöngyösi református egyházközség levéltára, in Egyháztörténet 1(1943), 389-405. Benda Kálmán, A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, in Ráday Gyűjtemény Évkönyve 1955, 135-144. Benda Kálmán, A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, in Levéltári Híradó 1955:3-4.
 4. A 20. századi magyar egyháztörténet Református Énekeskönyv, bibliai atlaszok, az elemzendő források szövegei. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői A szaktanár a jelentősebb, hangsúlyosabb témakörökből 2-2 tételt fogalmazhat meg
 5. A múzeumról. A Dunamelléki Református Egyházkerület egyházművészeti gyűjteményét 1967-ben alapították. Múzeumként 1983 óta működik Kecskeméten. Múzeumunk anyaintézménye a Budapesten található Ráday Gyűjtemény.Kiállítóhelyként intézményünkhöz tartozik a pesti Ráday utcában működő Biblia Múzeum is
 6. - A magyar református lelkészképzés lehetőségei. Oktatásszervezési, módszertani és az oktatás tartalmát érintő vizsgálatok: Horváth Erzsébet. Egyháztörténet: - Egyetemes egyháztörténet - Magyar egyháztörténet - Egyházi oktatás története - 16-17. századi oktatás és a reformáció összefüggése
Magyar Nemzeti Digitális Archívum • Az őri református

Itt voltak az illetékes egyházi és világi méltóságok. Zengett a XC. zsoltár a 300 egybegyűlt református ajkáról. Ezen az istentiszteleten a templom kulcsának jelképes átadásával iktatta be az etei eklézsia lelkipásztori tisztségébe Máté László, a Tatai Egyházmegye esperese Szép Sándort, akit a presbitérium 2018. Sajátos emlékeztetõje ennek az a hitvallás, melyet Debrecen-Egervölgyi hitvallásként tart számon az egyháztörténet. Méliusz Juhász Péterék az egri vitézek kérésére küldik el 1562-ben a debreceniek híres Confessióját, hogy az azonos hitet valló egriek tudják bizonyítani az uralkodó elõtt, amit hisznek

presbiterkepzes.h

 1. Az egyháztörténet-írás meglehetősen hosszú időn át elsősorban az intézménytörténet és teológiatörténet feltárását jelentette, ennek megfelelően művelői jórészt egyházi személyek voltak. Mára ennél színesebb a paletta, a történeti kutatások szélesebb körű vizsgálódásaival találkozunk
 2. Ezen a weboldalon egy lakóhelyemet - Lepsényt - és a vele gyakorlatilag összeépült, bár szervezetileg különálló települést - Mezőszentgyörgyöt - bemutató írásokat, képeket tartalmazó összeállítást találtok. Gyűjtést végzek történetükről, és folyamatosan bővítem a leírást, mert tapasztalataim szerint van rá igény a helyiek részéről, és esetleg mást.
 3. Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1913. 1913. október 18. 1913 október 21-én. — 220. 239 Egyházkerületünk területén összesen 64 nem refor­mátus jellegű középfokú iskola működik, és pedig 44 gimnázium és felsőbb leányiskola, 8 reáliskola és 12 felső kereskedelmi iskola
 4. A törlés használata. A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt
 5. A református egyetemi tanárokhoz kapcsolódó - nem egyes személyekről szóló - válo- Egyháztörténet. I. 34-74. Csohány János 1973: Magyar protestáns egyháztörténet 1849-1918. Debrecen. Csohány János 2001: Kilencven éve alakult az Országos Református Lelkészegyesület
 6. Református hitünk eme katekizmusa az alapja ma is a konfirmációra való felkészítésnek és a felnőtt katechézisnek. A testközelbe hozott eredeti dokumentumon keresztül református identitástudatunk, a református eleinkhez való tartozás érzése, a hitünk alapjának változatlansága erősödhet
 7. denképp dícséretes. Mindenféle közhely nélkül elmondható, hogy a vetélkedőre jelentkező csapatok közűl.

erdélyi református egyháztörténe

 1. Tiszántúli Református Egyházkerület. 2020. október 18. Főoldal Kilencven éves Ötvös László költő-lelkipásztor
 2. In: Tanulmányok és szövegek a Magyarországi Református Egyház XVI. századi történetéből. Studia et Acta Ecclesiastica (3). Református Egyház Zsinati Iroda Sajtóosztály, Budapest, pp. 921-928
 3. Gusztáv Fodor, Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar Department, Post-Doc. Studies Minority Studies, Ukraine, and Central and Eastern Europe. Református lelkész vagyok Tiszaderzsen és PhD hallgató. 1997-ben szereztem diplomámat a Károl
Tatai Református EgyházmegyeA Szatmárnémeti Városi Gyermekkórus hangolt az ünnepre

anyaga Egyháztörténet: a hitjavítás óta felmerült nevezetesebb események s felekezetek ismertetése. (6. és 7. dia) Összehasonlításképpen ugyanez a beosztás található meg a Tiszántúli Református Egyházkerület 1909-es tantervében8. A népiskolák számára vallástani tanterv jelent meg 1940-ben, amelybe Szombaton ballagnak a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai. Az ezt megelőző időszaknak minden évben felemelő és megható jelenete az, amikor a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetsége tarisznyákat készit a ballagóknak. Ez idén is megtörtént, 1997 óta immáron 24. alkalommal. Csütörtökön délelőtt. szerda) - Elkészült a település történetét bemutató könyv: A kötetben néprajzi fejezet, valamint katolikus és református egyháztörténet is helyet kapott Cikk Rész

Az 1894-95 évi magyarországi egyházpolitikai törvények és a református közvélemény: 286 Ft: 300 Ft: Csohány János: Az igazságot szeretetben II. kötet: 381 Ft: 400 Ft: Csohány János: Magyar Protenstáns egyháztörténet 1711-1849-ig: 381 Ft: 400 Ft: Csoma Áron: Kis ágenda: 190 Ft: 200 Ft: Csorba Péter: Egyházi alapismeretek. Református Pedagógiai Intézet Csomasz Tóth Kálmán. A keresztyén egyház nagyheti liturgiájában már a középkor óta fontos szerepet töltenek be a lamentációk. 1042 Budapest Árpád út 51. Egyháztörténeti alapmodul - Magyar egyháztörténet Isten hozzánk való szeretete Egyháztörténet alapmodul - Magyar. A református hit- és erkölcstan oktatás . Mindezeket úgy, hogy mind a bibliai történetek, mind az erkölcsi témák és az egyháztörténet esetében az ő vélhető fejlettségi szintjüket figyelembe véve, élménygazdaggá és érdekessé kívánjuk tenni az órákat. Kapcsolódó cikkek. Református hittan - Biblia.

Dr. Ötvös László példamutató életműve polihisztori tágassággal öleli magába a hit- és vallástudomány, a művelődés- és egyháztörténet, a néprajz, az irodalom- és kultúrhistória számtalan területét Harsányi Béla, Debrecen Reformed Theological University, Churchhistory Department, Undergraduate. Studies Minority Studies, Regional History, and Central and Eastern Europe. 1981. december 26-án született Gáton, Kárpátalján. 2007-ben szerezte meg L'Harmattan • Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye • Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet 1725-1729, Egyháztörténet, I. évf. 1958,34-74. 118 Ellenálló, alkalmazkodó, kiszolgáló? Kiss Elek unitárius püspök egyházkormányzása az állambiztonsági források szemszögéből (1945-1971) Fő témakör: egyháztörténet. Címkék: Egyházak. Románia. Securitate