Home

Görög vallás érettségi tétel

Az ókori Görögország - Történelem kidolgozott érettségi téte

Fogalommagyarázatot a tétel végén találsz. 1. Spárta Spárta társadalma: Spártát a dór hódítók hozták létre, ezért a társadalmat két fő részre lehet tagolni: Hódítók és Meghódítottak.. A leigázott őslakók a helóták.Mindenüktől megfosztották őket és állami tulajdonban lévő rabszolgák lettek ÉRETTSÉGI TÉTEL: AZ ATHÉNI DEMOKRÁCIA KIALAKULÁSA POLISZ: görög városállam - ennek keretében jön létre a demokrácia •azok voltak a közösség teljes jogú tagjai, tehát azok rendelkeztek polgárjoggal, akik földdel rendelkeztek •Akik polgárjoggal rendelkeztek, azok részesülhettek a közös földekbő Színes érettségi tételek történelemből középszint - szóbeli 4 A klasszikus kor kiemelkedõ kulturális emlékei. A római építészet jelentõs alkotásainak azonosítása A klas A róm 3. tétel: FELADAT: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a klasszikus kori görög é A görög - római hitvilág és kultúra. A görög vallás nem egyetlen, hanem sok istenben hitt, vagyis politeiste volt. A legfőbb istennek Zeuszt tartották, ő parancsolt az Olümposz csúcsán lakó többi istennek is, akik többnyire mind a rokonai voltak

Érettségi tételek. Érettségizz könnyen és egyszerűen, kidolgozott érettségi tételek, irodalomból, történelemből, matematikából, informatikából, közgazdaságtanból, társadalom ismeretből és szinte minden tantárgyból. az ókori Indiában a Kr. e. II-I. évezred fordulóján keletkezett vallás. Az őslakosság és. a ciszterci rend nagy lajos gimnÁziuma És kollÉgiuma pécs, 2019. tÖrtÉnelem ÉrettsÉgi tÉmakÖrÖk vÁzlata. kÖzÉp- És emelt szint pete jÓzse A világvallások és összehasonlításuk. A kereszténység. A kereszténység történelmi kinyilatkoztatáson alapuló dogmatikus vallás. Alapítója, Názáreti Jézus Krisztus (Kr.e. 2 - Kr.u. 33) a római uralom alatt élő zsidóság megváltót váró légkörében lépett fel i.sz. 30 körül.A Krisztus szó a görög Chrisztosz főnévből származik, ami a héber Mosiah. Középszintű történelem érettségi tételek (2017) - G-Portál. - A zsidó vallás fő jellemzői

Középszintű történelem érettségi tételek (2017) - G-Portá

görög hitvilág Archívum - Érettségi tétele

  1. 2010-es Érettségi tételek-Történelem,történelem érettségi 2010,Informatika érettségi 2010,Irodalom érettségi 2010,Nyelvtan érettségi 2010,Angol érettségi 2010 ( Hellász ) - Elsőnek tartották magukat a városa polgárának,s csak az után hellénnek ( görögnek ) - Leghíresebb ókori görög művész : Mürön
  2. A görög vallás nem egyetlen, hanem sok istenben hitt, vagyis politeiste volt. A legfőbb istennek Zeuszt tartották, ő parancsolt az Olümposz csúcsán lakó többi istennek is, ma is működő szaknak a lebutított változata volt, de melyiknek Balassi Bálint érettségi tétel by zsóka_meilinger in irodalom, tétel, and érettségi.
  3. ták az A tételekhez - 2015 1.) A. tétel: Az ókor művészete - A római művészet újításai a görög művészethez képest elsősorban az építészetben - a római művészet két fő korszaka és azok építészete különös - a vallás és az államforma.
  4. A zsidó vallás fő jellemzői érettségi tétel A zsidó vallás fő jellemzői Flashcards Quizle . Start studying A zsidó vallás fő jellemzői. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools. 2. A zsidó vallás forrása a 24 könyvből álló Szentírás, amely azonos a katolikus Biblia 39 ószövetségi
  5. XIX. tétel A szellemi élet a társadalom első századaiban, a kereszténység kialakulása Vallás: a római műveltség első sorban a görög műveltségből merített, így a római azonossá vált a görög vallással
  6. V. Vallás - világvallások 11. A vallás és a Krisztus-esemény bizonyossága A kinyilatkoztatásból merítő vallások: zsidó vallás, iszlám. Jézus történetisége pogány és zsidó források alapján. A vallás fogalma és lehetősége a katolikus egyház önértelmezésében

A szóbeli érettségire való felkészülést segítendő az elkövetkező hetekben 30 tétel kifejtését tesszük közzé. Ennél - természetesen - jóval több érettségi tételcím kiadható a jelenlegi szabályozás szerint, de igyekeztük azokat kiválogatni, amelyek tapasztalataink szerint gyakrabban szerepelnek a középszintű tételsorokban Nyelvészeti kutatás két típusa: szinkrón és diakrón vizsgálat Szinkrónia: (görög szün: 'együtt' + khronosz: 'idő') a nyelv állapota egy adott időmetszetben) (Pl: ma magyar igeragozási rendszer jellemzése vagy egy friss szleng-szótár szinkron szemléletet tükröz) Diakrónia: (görög dia: 'át, keresztül, végig' + khronosz: 'idő') a nyelv történeti.

ÉRETTSÉGI TÉTEL: AZ ATHÉNI DEMOKRÁCIA KIALAKULÁSA POLISZ: görög városállam - ennek keretében jön létre a demokrácia •azok voltak a közösség teljes jogú tagjai, tehát azok rendelkeztek polgárjoggal, akik Peiszisztratosz fiát, Hippiászt elűzik Kr.e. 510 . Ókori demokrácia - Történelem kidolgozott érettségi tétel Az őskor és az ókori kelet tétel. 8 I. Az őskor és az ókori Kelet 2. Az emberi történelem kezdete - az őskőkor A ma élő ember - Földünk többi élőlényé-hez hasonlóan - hosszú fejlődés eredmé-nyeként alakult ki. Ez a több szakaszra (lép-csőfokra) osztható, zsákutcákkal is tarkított bonyolult folyamat az emberré válás Őskor és az ókori kelet

Az istenek születése a görög - Érettségi

Kategóriákba rendeztük neked a cikkeket, hogy könnyebben megtalálj mindent, ami érdekelhet. Iratkozz fel a kedvenc kategóriáidra, hogy a személyes faladon azonnal olvashasd a cikkeket A Biblia A Biblia elnevezés görög eredetû jelentése könyvek,iratok.Szokták még Írásnak,Szentírásnak is nevezni.A Biblia mindenféle irodalmi mûfaj kezdeti formáira mintát nyújt.Jelképes nyelve a költõi kifejezés nyelvével rokon,témáiban pedig emberi alaphelyzetek,élmények fejezõdnek ki. A Biblia a keresztény illetve a zsidó vallás szent könyve.Két. Kidolgozott Tételek Összes oldalmegjelenítés. 2012. június 11., hétfő. Biblia Biblia. A görög büblosz szóból származik, jelentése: könyvek, iratok, írás, szentírás. Sziasztok! Azok közé az emberek közé tartozom, akik könnyebben tanulnak a vizsgákra tételekből, akár érettségi, akár egy vizsgaidőszak. Irodalom érettségi tételek dráma. Az antik kor. Az ókori görög és római társadalom kultúráját, szellemiségét, emberfelfogását és az ebből eredő hagyományt nevezzük antikvitásnak. ami a vallás uralkodó szerepére utal. A mesterségek közül az író a kovácsmesterséget emeli ki a könyv, de ezt is isteni.

A görög gyarmatosítás (VIII-VII. sz) Nagy görög gyarmatosítás Kr. e. 750 körül a görögség szétrajzik a Földközi-tenger partvidékén. A megváltozott gazdaság ellenére a politikai hatalom a földbirtokos arisztokráciánál marad · Okai: a gazd. fejl. köv: népességnövekedés, majd: túlnépesedé Több tucat kidolgozott Filozófia érettségi tételek érettségi tétel. Készülj velünk az érettségire! Látogass be a(z) Filozófia érettségi tételek érettségi tételek oldalára. Nálunk biztosan megtaláld azt a(z) Filozófia érettségi tételek tételt, amit keresel

Ókori görög vallás - Wikipédi

A világvallások története, tanításaik lényege. /Harmat Árpád Péter/. A világvallások a történelem alapvető és fontos részei. Az emberiség világképének, az egyes népek történetének, országok, kultúrák sorsának legmeghatározóbb alapértékei a világvallások. Ismeretük ma már az elemi műveltség részét képezi A történelem érettségi felkészítőn megtudod, hogy milyen kulcselemekre van szükség egy esszé megírásához vagy egy szóbeli tétel kidolgozásához. Meg fogod érteni, hogyan kell térben és időben elhelyezned a feladatot (pl. Szolón Athénban volt Kr.e. 594-ben arkhón) Ha érettségizel, de még hiányoznak az érettségi tételeid? A Biblia elnevezés görög eredetû jelentése könyvek,iratok.Szokták még Írásnak,Szentírásnak is nevezni.A Biblia mindenféle irodalmi mûfaj kezdeti formáira mintát nyújt.Jelképes nyelve a költõi kifejezés nyelvével rokon,témáiban pedig emberi alaphelyzetek,élmények fejezõdnek ki

Az ókori keleti civilizációk - Érettségi tétele

1) Az érettségi írásbeli és szóbeli részéhez egyaránt szükséges a műfaji definíciók ismerete. Pl. Műelemzésnél kérhetik a novella műfaji sajátosságainak bemutatását. A szóbeli tételek között szerepelhet az Arany János balladái tétel, melyben kulcsfontosságú a műfaj fogalmának előzetes tisztázása Athéni demokrácia tétel pdf A demokrácia kialakulása Athénban - Történelem kidolgozott . ÉRETTSÉGI TÉTEL: AZ ATHÉNI DEMOKRÁCIA KIALAKULÁSA POLISZ: görög városállam - ennek keretében jön létre a demokrácia •azok voltak a közösség teljes jogú tagjai, tehát azok rendelkeztek polgárjoggal, akik földdel rendelkeztek •Akik polgárjoggal rendelkeztek, azok. Nézeteik szerint a vallás a szív tisztasága, a bűnöktől való eltávolodás. Közéjük tartozott Keresztelő Szent János is, aki a megtisztulást jegyében a Jordán folyó vizében keresztelte meg követőit. Ő hirdette a Megváltó közeli eljövetelét, és ő keresztelte meg a kereszténység alapítóját, a názáreti Jézust is Kiváló érettségi tételek irodalomból / 2000, 95 oldal Operációs rendszerek prezentáció / 2012, 25 oldal Kisantal Tibor - Mobil operációs rendszerek / 2012, 21 oldal Németh Gábor - Mi mindenre használható egy bankkártya méretű számítógép? / 2014, 29 olda

A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető fogalmak, személyek, évszámok és topográfiai adatok megegyeznek az általános iskola 5-8. és a görög filozófia, a római jog alapelvei A görög és a római építészet tudományos gondolkodás, társadalomkép, vallás) 4.2 Politikai eszmék Új eszmék. A görög mitológia az ókori hellének vallásából származó mítoszok gyűjteménye. Ezeket a történeteket minden régi görög ismerte, és bár néhány korabeli filozófus megkérdőjelezte hihetőségüket, a hétköznapi emberek szertartásai és világnézete alapjául szolgáltak. Ma a nagyközönség leginkább a római költők, írók elbeszélései alapján ismeri ezeket a. a. gÖrÖg vallÁs És kultÚra A görögséget összekötő három legfontosabb kapocs a nyelv, a hitvilág és a sport. Hitvilág : a sokistenhit a jellemző, az istenek eltérő időben és helyeken alakultak ki, poliszonként eltérő, hogy kit tisztelnek a legjobban Közép- és emelt szintű érettségi témakörök (az írásbeli és a szóbeli tételek lehetséges témái) I. Az ókor és kultúrája . Közép szint Emelt szint 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Az egyes civilizációk jellegzetes kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (pl. Kína.

A világvallások és összehasonlításuk - Érettségid

Nálunk több száz kidolgozott történelem érettségi tétel segít felkészülni az érettségire! Kidolgozott magyar- és világtörténelem tételek az ókortól egészen a hidegháborúig, legyen szó akár a magyar történelem kiemelkedő alakjairól, időszakairól (honfoglalás, István király, Mohács, 1948-as szabadságharc), akár a ÉRETTSÉGI TÉTEL: AZ ATHÉNI DEMOKRÁCIA KIALAKULÁSA POLISZ: görög városállam - ennek keretében jön létre a demokrácia •azok voltak a közösség teljes jogú tagjai, tehát azok rendelkeztek polgárjoggal, akik földdel rendelkeztek •Akik polgárjoggal rendelkeztek, azok részesülhettek a közös földekb Ekkor alakult ki az egységes egyiptomi állam, a vallás, a →hieroglif és →hieratikus írás. 2. a görög történelem és művészet egyik korszaka (a Kr. e. VIII-V. század) Érettségi feladatok gyűjteménye - Egyetemes történelem - Emelt szint - Megoldások - 6 17. A feladat az ókori Róma történelméhez kapcsolódik 1. Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői (Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína) 2. A zsidó vallás fő jellemzői 3. A görög-római hitvilág (olümpiai játékok, görög vallás, római istenek) 4. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 5. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete 6 32

Világvallások - Érettségi vizsga tételek gyűjtemény

A regény a középkortól kezdve a szórakoztatás eszköze volt. Az irodalmi műfajok között rangban alulmaradt a klasszikus görög műfajokkal szemben. Az írók - köztük Voltaire is - egyáltalán nem voltak büszkék regényeikre, sokkal többre értékelték az eposzt, a tragédiát vagy az ódát A zsidó vallás főbb jellemzői. működése. Az athéni demokrácia kialakulásának folyamata. 1.3 A görög hitvilág, művészet, tudomány A görög hitvilág néhány jellemző vonása (pl. többistenhit, halhatatlan istenek), a legfontosabb istenek nevének ismerete. a néptribunusi tisztség, a népgyűlés). 1.5 A római

Érettségi Vizsgakövetelmény Emelt Szinte

9. tétel: Az iszlám vallás és az arab világ Történelem ..

Görög: Salamon bölcsessége -> szerzője ismeretlen (zsidó, hellenista kultúrában járatos) - A pogány római vallás számos eleme is tovább élt a katolicizmus keblein. A Máriakultuszban a pogány istennők éltek tovább (Diana - Mária mennybemenetele, Victoria - Győzelem Úrnője, stb.), a szentek kultuszában pedig az. A görög gyarmatosítás (VIII-VII. sz) Nagy görög gyarmatosítás Kr. e. 750 körül a görögség szétrajzik a Földközi-tenger partvidékén. A megváltozott gazdaság ellenére a politikai hatalom a földbirtokos arisztokráciánál marad · Okai: a gazd. fejl. köv: népességnövekedés, majd: túlnépesedé A Biblia elnevezés görög eredetű, jelentése könyvek,iratok.Szokták még Írásnak, Szentírásnak is nevezni. A Biblia mindenféle irodalmi műfaj kezdeti formáira mintát nyújt. Jelképes nyelve a költői kifejezés nyelvével rokon, témáiban pedig emberi alaphelyzetek,élmények fejeződnek ki

Érettségi tételek történelem tantárgyból. 1848-49. Polgári forradalom és szabadságharc. A görög perzsa háborúk. A klasszikus kor politikai élete. A klasszikus polgári kultúra Európában. Az ipari forradalom hatása a művelődésre. Klasszicizmus és romantika. A köztársaság válságának második szakasza Érettségi tételek vázlatai - 2021 . A vázlatok a kidolgozásokkal együtt tanulandóak. Részletes kidolgozások: ITT. 1.: Mutassa be Athén és Spárta társadalmát, valamint államszervezetét az alábbi szempontok alapján! I - II. Athén és Spárta bemutatása, társadalmi rétegei, államszervezete. Spárta: Peloponnészosz. Érettségi tételek - Világtörténelem 1. A görög-perzsa háborúk kora (Kr.e. 492-449) 23 Athén Periklész korában 28 Itália megszervezése, a római vallás 57 Róma és Karthágó háborúi 62 A római társadalom átalakulása, a Gracchusok és Marius 6 A vallás és etnikum markánsabban fonódott össze. Nem szívesen újítottak, a bizantinizmus szellem itt minden korban újjászületett. (A görög katolikusok csupán formálisan közeledtek a nyugati keresztényekhez.) Az iszlám. Az iszlám vallás fénykorában (8-12.sz) virágzó kultúrákat táplált világszerte

Tárgyalásokat kezdetta szovjet csapatok magyarországi kivonulásáról (az egyezményt 1990 márciusában írták alá), és megnyitotta a határt a Nyugatra távozni akaró NDK állampolgárok előtt (1989. szeptember). A reformkommunisták (Pozsgay Imre, Nyers Rezső, Németh Miklós) megalakították a Magyar Szocialista Pártot (MSZP) A görög hitvilág istenek. Az ókori görög vallás magában foglalja az ókori Görögországban megtalálható hiedelmek, szertartások és mitológiák összességét, amely szűkebb értelemben az i. e. 1. évezred elejétől az i. e. 4. századig, a hellenisztikus birodalmak kialakulásáig állt fenn

Történelem Érettségi Vizsgakövetelmény Középszinte

33. A zsidó vallás fő jellemzői 34. A görög-római hitvilág (olümpiai játékok, görög vallás, római istenek) 35. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 36. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete 37. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai 38. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. 39 Az Iszlám - Történelem kidolgozott érettségi tétel . Arról, hogy mi az iszlám vallás álláspontja a fenti kérdésben, Kovács Miklós Ahmed imámot, a Magyar Iszlám Közösség alelnökét kérdeztük. Az egyén boldogságát a közösség boldogságától nem lehet élesen különválasztani Biblia - Irodalom kidolgozott érettségi tétel Érettségi . A zsidó kultúra a Földközi-tenger keleti partvidékén, az egyiptomi és mezopotámiai civilizáció közötti zónában alakult ki. Kánaán földjén a Kr. e. XVIII. században sémi eredetű nomád törzsek éltek, ősatyák (pátriárkák) vezetésével Róma érettségi tétel. 2. tétel Az ókori Róma A/1. Hogyan lesz Róma 7 domb városából világbirodalom központja. A/1. Alapítása: i.e. 753 Összetétele 3 etnikum: Etruszk, Szabin, Latin Földrajzi elhelyezkedése: Appenini félsziget, Pó völgye Domborzat: völgyek, fennsíkok Fo folyója: Tevere A vagyoni gazdálkodás nemzettségek között és ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. október 17. Történelem középszint A feladat az ókori görög kultúra emlékeivel kapcsolatos. Azonkívül mivel a vallás ügyében [] különféle viták, perlekedések, civódások

A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei 1. a filozófia fogalma a vallás és a művészet összehasonlítása A létre vonatkozó kérdés a létkérdésre adott filozófiai válaszok a lét és a létező viszonyáról szóló elméletek Antik görög filozófia preszokratikus felfogások Szókratész filozófiáj ( gör. könyvecskék) A zsidóság és a kereszténység kanonizált iratait tartalmazza, egyszersmind az emberiség évezredeken keresztül felhalmozódott tudásának kiemelkedő jelentőségű foglalata is. A görög biblia szó Kr. u. 160 körül jelenik meg 'könyvek' A 2020-as emelt szintű szóbeli érettségire felkészítő kiadvány Az oldal főiskolás történelem tételeket és ajánlott olvasmányokat tartalmaz korszakok szerint Történelem érettségi tétel, világtörténelem, felvilágosodás kora, vegyesházi királyok, őskor, hellász, róma, középkor Szöveges feladatok megoldása - 1. Ezen az oldalon ókori Hellász témakörben olvasható vázlat a történelem érettségi tételek közül. Évszámok. Kr.e.13.sz.: Megindul az égei vándorlás, mely a Mediterráneum peremvidékeit érinti. Görögországban a bronzkort a vaskor váltja fel. A mükénéi kultúra és Trója vége Ókori görögország vaktérkép 5. osztály Érettségi tételek: Reálosoknak: Színház- és drámatörténe . A görög dráma és színház 2012.12.15 21:09. Először. Másodszor ———— den esetben a természetben kerestek megfelelő helyet: a félköríves nézőtér így a dombok oldalába simul

Érettségi További információk A történész-politológus szerzők az általános céllal írt felkészítő kiadványoktól eltérően kifejezetten a 2021-es tavaszi és őszi vizsgaidőszakra meghirdetett 30 emelt szintű történelem szóbeli témakör feldolgozását tűzték ki célul Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig, szerző: Hegyi Dolores, Kertész István, Németh György, Sarkady János, Kategória: Történele A kora középkor gazdasága kidolgozott tétel Érettségi-Tételek - Történelem - Kora Középkor Gazdasága a . Kora középkor gazdasága a 11-13. században - Ez attól függ,hogy mennyien élnek a területen,s mennyire fejlett a mezőgazdaság - Kora Középkorban az Alpoktól északra eső területeken a talajváltó,s a égetéses/irtásos gazdálkodás volt a jellemző ( Jó. Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, Eukleidész (euklideszi geometria), görög ábécé betűinek használata a matematikában. Pi szám jelölése [π]. Érti, hogy az emberek élete még akkor is különböző, ha ugyanabban a korban és ugyanabban az országban éltek, hiszen az adott korban is különböző gondolkodású emberek A zsidó vallás fő jellemzői és a zsidóság az ókorban 6 Tétel: Athén és Spárta berendezkedése az archaikus korban Az athéni demokrácia, államszervezet működése: A legfőbb államhatalommal a népgyűlés, az ekklészia rendelkezett.Mivel nem ülésezett folyamatosan, megmaradt államhatalmi szervként a korábban is létező.

34. A görög-római hitvilág (olümpiai játékok, görög vallás, római istenek) 35. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 36. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete 37. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai 38. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. 39. Az uradalom és a mezőgazdasági technika 4 A görög-római hitvilág (olümpiai játékok, görög vallás, római istenek) 4. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 5. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete 6 A reneszánsz (a francia renaissance a. m. újjászületés szóból) tudományos forradalmat, művészeti átalakulást, megújulást hozó, meghatározó. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai A görög hitvilág À Az ókori görögök vallása politeista (többistenhívő) volt Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása Az egy azono 1. tétel: FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások. 6 a Biblia szent könyv, a keresztény vallás alapja, ugyanakkor az ókori görög mitológia mellett az európai kultúra alapja az Ószövetség részei: a Tóra (az első 5 könyv, Mózes könyvei), A bírák könyve, A királyok első és második könyve, A prédikátor könyve, A példabeszédek könyve és a különböző próféták.

Marxizmus érettségi tétel - kiábrándult marxista volt az

Emelt szintű érettségi - történelem - 2020. - Kidolgozott szóbeli tételek. Az érettségire való felkészülést segítő, számos általános összefoglaló munkával szemben ez a kiadvány nem az eddig tanultak globális áttekintését kívánja nyújtani, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2019 decemberében. Athén lakossága - válasz: athén (athens, αθήνα. Athén lakossága: kb. 31 500-en alkották (4500-nek volt politikai joga) A nőknek nem voltak jogaik. Kb. 30 000 metoikosz és 15 000 rabszolga volt. Kategória: Történelem Érettségi Tételek Címkék: A demokrácia kialakulása Athénban , Athén , athéni demokrácia , demokráci A görög-római hitvilág (olümpiai játékok, görög vallás, római istenek) 4. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 5. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete 6 ─ A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). ─ Az ókori Kelet kulturális öröksége, a zsidó nép vallási és történeti. Példázatok A tékozló fiú parabola A dúsgazdag és a szegény Lázár 9. Az Újszövetség korábbi könyvei apokalipszis, Vulgata 10. Az ókori görög irodalom. héroszok A görög kultúra jelen-tősége . Eposzok régen és ma modul: Részletek az eposzból fenség, tragikum az istenek szerepe 11-12. Az eposzi hagyomány-

Ismeretlen szerző - Érettségi témakörök, tételek - Történelem B tételek A kötet abban segíti az érettségire és a történelemből felvételi vizsgára készülőket, hogy a B tételként kapható kérdésekhez dolgoz fel forrásokat, számban és változatban többet, mint ami az érettségin adható A keresztény vallás kialakulása és főbb jellemzői 4. A középkori gazdaság és társadalom 5. Az iszlám vallás kialakulása és főbb jellemzői 6. Az invesztitúraharc, a középkori egyház főbb jellemzői 7. A középkori város 8 3. Az archaikus és klasszikus görög világ története és kultúrája