Home

Kukorica gyomirtása kelés után

A kukorica kelés utáni növényvédelme 2005.04.25. Racskó József - Bódi Zoltán, Debreceni Egyetem ATC. Az utóbbi időben megfigyelhető a kukoricatermesztés intenzifikálása, a termésátlagok növekedése. Ennek egyik legfontosabb technológiai eleme a növényvédelem, mely nélkül a hatékony termesztéstechnológia és. A kukorica preemergens, vetés után-kelés előtti gyomirtása. 2017. 12. 01. | Frissítve: 2017. 12. 18. 09:25 A preemergens (vetés után-kelés előtt) gyomirtási technológia egyes körülmények között jó hatékonysággal alkalmazható a kukorica magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényei ellen. A tartalom további. A kukorica gyomirtása egy bonyolult és összetett feladat. Ez annak köszönhető, hogy vannak olyan évek, amikor egyszerre jelennek meg az állományokban az évelő és az egynyári gyomok, illetve szintén vegyesen találkozhatunk egy- és kétszikű növényekkel a kultúrában. így az esetek többségében kelés után a.

A kukorica gyomirtása (kelés előtt, kelés után, különböző összetételű és halmazállapotú készítményekkel), - a kombinált - tehát a sorpermetezéses - kezelés, melynek lényege, hogy a sorban és a sor mentén herbiciddel, a sorközben pedig gépi kapával irtják a gyomot.. Kukorica gyomirtásának alapelvei: Külön kell venni a takarmány-, csemege- és vetőmagcélú kukoricát. Minden agrotechnikai elem szolgálhatja a gyomirtás sikerét, de nem megfelelő módon alkalmazva a gyomosodást is elősegítheti. Kritikus gyommentes periódus: a kelés utáni 4.-5. hétt ől a 10.-12. hétig (12-14 leveles állapot) A vetés után, kelés előtt alkalmazandó preemergens alapkezelések mind a mai napig fontos láncszemét képezik a kukorica gyomirtási technológiájának, nagy előnyük, hogy a kikelő kis kukorica növénynek nem kell versenyeznie a talaj tápanyag- és vízkészletéért a gyomnövényekkel Vetés utáni, kelés előtti (preemergens) kezelések. A preemergensen alkalmazható herbicideket a kukorica vetése után és kelése előtti időszakban kell kijuttatni. A hatóanyagok vízoldékonyságuk és kémiai tulajdonságuk függvényében a kijuttatást követő két héten belül, mintegy 10-30 mm bemosó csapadékot igényelnek A kukorica vetése előtt 2-3 héttel végzik el a magágy-előkészítést, majd a kigyomosodott területbe vetik el a kultúrnövényt, és vetés után közvetlenül permetezik ki a gyomirtó szert, illetve kombinációkat. Így a kezelés a kukoricára nézve preemergens, a gyomnövényekre pedig posztemer-gens kijuttatás

A kukorica pre-, illetve korai posztemergens gyomirtása. A gyomnövények a kukorica fejlődéséhez szükséges vizet és tápanyagot vonják el, ezáltal gátolják a kultúrnövény tápanyagfelvételét, lassítják növekedését, végső soron a termés mennyiségét csökkentik. A vetés után, kelés előtt (pre) végzett. A kukorica kelés után kapott egy Merlint, 1 hét késéssel a sok eső után. A kétszikűeket szépen visszafogta viszont azon a táblán ahol azóta csak 5 mm csapadék volt ott elég vadmuharos lett. Ahol megkapta a 10-15mm-t záporokba ott jó, nincs ilyen gond. Muharra tudnátok ajánlani valamit 7-9 levélbe még

A kukorica kelés utáni növényvédelme, gyomirtás, állati

Kukorica (takarmány, csemege, vetőmag előállítás) magról kelő egy- és kétszikű gyomok: 1: 4,0: 200-300: Vetés után, kelés előtt vagy kelés után 3 leveles állapotig (BBCH 00-13) 1,7 (sorkezeléssel, de teljes felületre számolva) Napraforgó: 4,0: Vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08) 1,7 (sorkezeléssel de teljes. A perzselés idejének használatától függően, megkülönböztetünk vetés előtti, vetést követő kelés előtti, illetve kelés utáni alkalmazást. Fontos megjegyezni, hogy esős napon vagy közvetlenül utána ne végezzünk kezelést, mert az energia nagy részét ilyenkor a víz elpárologtatása viszi el • Pre/poszt technológia - vetés utáni permetezés ülepedett magágyba vetett kukoricában, ha a terület kigyomosodott, de a kukorica csírája még a föld alatt van. • Levél alá permetezés - irányított kezelés a késői gyomosodás ellen, a kukorica 40-60 centiméteres magasságánál végezhető, belógó szórófejekkel Vetés után, kelés előtt (preemergensen); kelés után 3 leveles állapotig (korai posztemergensen) BBCH 00-13. Nincs korlátozás: Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás. (>60 nap) Kombimnációban kelés után 3 leveles állapotig korai posztemergensen (BBCH 00-13), 1,0 l/ha (teljes felület kezelés). napraforgó: 1.

- A kukorica gyomirtása hagyományosan fontos terület a DuPont fejlesztéseiben. - A kukorica preemergens (tehát vetés utáni, kelés előtti) gyomirtás sikerében általában nagy szerepe van a bemosó csapadéknak. Az idén az ilyen típusú kezelések jól sikerültek Kukorica (takarmány, csemege) gyomirtása 4,5-5 l/ha adagban preemergensen (kelés előtt) és korai posztemergens (1-3 levél) kijuttatással. Preemergensen magas 3% fölötti szervesanyag tartalmú talajokon 5 l/ha a dózis. Korai posztemergensen - a gyomok kelése után alapkezelésre 4,5 l/ha dózisban A kukorica gyomirtása A vetés után, kelés elôtt végzett gyomirtás éppen ezt a célt szolgálja. A kezelést a vetés után közvetlenül, de legalább 1-2 napon belülel kell végezni, hogy a gyomirtó ha tó - anyagok a csírázó gyommagvakhoz mosódhassanak

A kukorica preemergens, vetés után-kelés előtti gyomirtása

 1. tegy 10-30 mm bemosó csapadékot igényelnek
 2. a vetés után-kelés előtti (preemergens, vagy pre-poszt) a röviddel kelés utáni állománykezelés (a korai posztemergens 1-3 leveles korban) Egy permetezéssel elvégezhető a kukorica sikeres gyomirtása, így csapadékos és száraz évben is megbízható eredményt ad
 3. • Preemergens kezelések - vetés után, kelés előtti permetezés (a szulfonil-urea hatóanyagok megjelenésével, elterjedésével - 1980-90-es évek - fokozatosan háttérbe szorultak). • Posztemergens kezelések - a kukorica állománykezelése, melynek az egyre gyakoribb aszályos évek, illetve a nehezen irtható gyomok.
 4. A magágy elkészítése után, a kukorica vetése előtt akár két héttel is elvégezhető vegyszeres gyomirtás, ezért munkaszervezési oldalról is kedvező. Pre (preemergens) technológia - kelés előtti permetezés. Az 1970-80-as években, a szulfonilurea hatóanyagú szerek megjelenéséig a kukorica vegyszeres gyomirtását zömmel.
 5. Legnagyobb területen termesztett kapásnövényünk növényvédelme nem túl bonyolult

Hogyan védjük a gyomtól a kukoricát? - Magro

 1. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time évelő egyszikűek: fenyércirok, tarackbúza évelő kétszikűek: apró szulák, mezei acat Vegyszeres gyomirtása két időpontban lehetséges: vetés után - kelés előtt (pre), ill. állományban (poszt)
 2. Kukorica kelés előtti és korai posztemergens gyomirtása 49 Kukorica kelés utáni (posztemergens) gyomirtása 51 Pallos 53 Csemegekukorica gyomirtása 54 Kukoricabogár elleni védelem 58 Kukorica kártevők elleni védelme 60 Szemescirok, termesztett köles és a fénymag gyomirtása 62 RIZS Rizs tápanyag-utánpótlása 64 Rizs.
 3. Utóvetemény őszi búza, 20-30 cm-es szántás után kukorica napraforgó. Őszi posztemergens kezelések Klórszulfuron (GLEAN 75 DF): 2 leveles fejlettségtől a fagyokig. Magról kelő egy- és kétszikűek ellen. Utána csak gabona vethető. Triaszulfuron (LOGRAN 20 WG): Magról kel ő egy- és kétszikűek ellen
 4. Posztemergens módon - kelés után állományban. Deszikkálás - érésgyorsítás. Vetés előtti álmagágy totális gyomirtása esetén, a gyommagok csírázása érdekében egy sekély álmagágyat készítünk. Néhány nap várakozást követően a megindul a gyommagok csírázása. Kukorica - a haszonnövény 5 cm-es.
 5. • A kukorica vegyszeres gyomirtása • A kukoricabogárról • Tennivalók a vetőmag megérkezése után • Figyeld a csírázást és a kelés ütemét (jegyezd fel az első és az utolsó növények kelési dátumát és óráját) • Figyeld meg, mennyi idő (nap) telik el két levél megjelenése között (jegyezd fel!).
 6. Vetés után - kelés előtt használatos vegyszerek, amelyek csak addig permetezhetők ki, amíg a kukorica csírái a talaj felszíne alatt vannak. 3 Az elmúlt két év kísérleti adatai azt igazolták, hogy eredményesen megtermeszthető vegyszerek nélkül, kizárólag a biotermelésben engedélyezett input anyagok felhasználása mellett.

A kukorica gyomirtása - agraroldal

készítése után, a kukorica vetése előtt akár két héttel is elvégezhető vegyszeres gyomirtás, ezért munkaszervezési oldalról is kedvező. • Pre (preemergens) technológia - kelés előtti permetezés. Az 1970-80-as években, a szulfonilurea hatóanyagú szerek megjelené-séig a kukorica vegyszeres gyomirtását zöm A készítményt burgonyában kelés előtt 1,0 %-nál magasabb szervesanyag tartalmú talajokon 0,75 kg/ha mennyiségben kell kijuttatni, a szekunder bakhátak kialakítása után. Hatáskiegészítés céljából a burgonyában engedélyezett, egyszkűirtó készítménnyel például Sharpen® 330 EC vagy Pendi® 330 EC kombinálható

12. oldal Szántóföld: vetés előtti, vetés utáni - kelés előtti alkalmazás 18. oldal Repce állományszárítás 21. oldal Búza és árpa aratás előtti gyomirtása 25. oldal Tarlókezelés, tarlóápolás 30. oldal Napraforgó állományszárítás 34. oldal Kukorica állományszárítá Posztemergens, kelés utáni gyomirtás A borsó állománykezelésénél a szelektivitást a 8-12 cm-es növény magasságnál kialakuló viaszréteg biztosítja. Kedvezőtlen időjárás (viharos szélverés, eső) rovarkártétel esetén a viaszréteg sérül, ilyenkor nem szabad permetezni Jelenleg a szója vetés utáni, kelés előtti gyomirtására csupán hét hatóanyag használható, míg kelés után a széles levelű gyomok ellen csupán három. Ráadásul több hatóanyag hatásmechanizmusa nagyon hasonló, tehát ha jól megnézzük igen csak szűkös a választék Leggyakrabban a kukorica váltónövénye. Fokozottan ügyelni kell az elővetemény után megmaradó Vegyszeres gyomirtása két időpontban lehetséges: vetés után - kelés előtt (pre), ill. állományban (poszt). Az aprómorzsás talajszerkezet, a jó minőségű magágy elősegíti a csírázást, illetve

A kukorica vegyszeres gyomirtása A kukorica (Zea mays l.) az egyszikûek családjába tartozó bojtos gyökérzettel rendelkezõ trópusi eredetû növény. Hazánkba a XVI. század végén került, azonban nagyobb területen csak a XVIII. századtól termesztjük ; A gyomok ellen kaszálással és vegyszeres gyomirtással védekezhetünk FELÜLKEZELÉS (posztemergensen, kelés után, néhány leveles fejlettség mellett): Magról kelő kétszikű gyomok ellen: (perzselő hatású) PEAK 75 WG (15-20 g/ha) A cirok 3-6 leveles fejlettségi állapotáig alkalmazható, 300 l/ha vízmennyiség felhasználásával, 25 °C hőmérséklet alatt A szója gyomirtása . A szójatermesztésben a legnagyobb kihívást talán az állomány gyommentesen tartása jelenti a keléstől a betakarításig. Ha a talaj víz- és tápanyagkészletéért folyó versenyben a szója alulmarad a gyomokkal szemben, Vetés után, kelés előtt A szócikkek folyamatosan frissülnek, ezen szócikk frissülési A kukorica kelés utáni (poszt-emergens) gyomirtásánál a permetezés időzítésénél mindig a gyomnövények fejlettségére figyeljünk, az optimális/javasolt időpont, amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles fejlettségűek, az évelő egyszikűek 10. Felhasználható: Burgonyában kelés előtt 0,8-1,2 kg/ha, kelés után 0,5-0,75 kg/ha dózisban Teljes felületkezelés esetén 0,5-0,7 l/ha a készítmény dózisa. A kezelés kis mértékben visszavetheti a lucerna fejlődését a következő kaszálásig, ezért teljes felületkezelés csak erősen fertőzött területeken javasolható

 1. A Galera ™ használata esetén a repce betakarítása után ősszel bármilyen kalászos gabona, míg tavasszal bármilyen kultúra vethető illetve palántázható. Ha a tavaszi kezelést követően még is kiművelésre kerül a repce és felülvetés szükséges, akkor alapvetően egyszikű kultúrákat (kukorica, tavaszi árpa, zab.
 2. vagy előtte kezelt kukorica súlyosan károsodhat, ha kelés után 45 napon belül a készítménnyel gyomirtjuk. Az ennek következtében bekövetkező kár vagy termésveszteség a termelő felelőssége. Rezisztencia menedzsment: A rezisztencia kialakulása, illetve kifejlődése elkerülhető vagy kés
 3. Elérkezett a tömeges gyomkelés időszaka. A határt járva nem lehet nem észrevenni, hogy a melegedő talajokon megkezdődött a tömeges gyomkelés a kapás kultúrákban. A soroló állományokban az ország különböző régióiban eltérő gyomösszetételben ugyan, de tömegesen jelenik meg a fehér- és pokolvar libatop, a szőrös.
 4. A Stomp ® Super a zöldségnövények, gyümölcs és szőlő gyomirtó szere. Gyakorlati tanács: kukorica, burgonya, lóbab, hagyma, gyökérzöldségek, zöldségek, borsó esetében kelés előtt vagy után, 2-3 leveles állapotban, gyümölcsösökben fakadás előtt kell kijuttatni A gyomirtó szerek kijuttatásához általában 40-50 liter vizet használunk hektáronként

A kukorica korai gyomirtása › Agrárium

Napraforgóban vetés után kelés előtt (preemergensen), és állománykezelés formájában is kijuttatható a készítmény. Állománykezelés esetén a kijuttatást a napraforgó, valamint a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korában kell elvégezni. Szikleveles napraforgót kezelni TILOS, a javasoltnál. A búza őszi gyomirtása után erősebb lesz az állomány Ezen gyomfajok ellen leginkább a vetés utáni, kelés előtti preemergens vagy korai posztemergens készítmények kijuttatásával védekezhetünk. Ilyen készítmény a már Szlovákiában ismert Pledge 50 WP (flumioxazin), amelyet a termelők főként a napraforgó valamint a. Országos mezőgazdasági szakfolyóirat Hírlevél. Newslette

Kukorica integrált gyomirtása - Agrárágaza

 1. Paradicsom gyomirtása állományban. A palántázott termesztési módnál a bedolgozást igénylő szereket legalább 5-7 nappal a kiültetés előtt kell kijuttatni, különben fitotoxicitás lép fel. A kipalántázás után 5-7 nappal el kell kezdeni figyelni a terület gyomosodását és dönteni az esetleges posztemergens gyomirtásról
 2. Ez év őszén a kelés utáni időszakban - legalább is a Szigetköz északi részein - viszont alig akadt némi károsítás.. Őszi vetéseink növényvédelme A kukorica kórokozói és kártevői A kukorica gyomirtása BASF: Korszerű, megbízható szőlő-növényvédelmi előrejelzés . A repce gyomirtása A rovarkártevők elleni.
 3. A klórpirifosszal illetve szerves foszforsavészter típusú rovarölő szerrel Figyelmeztetés a vetéskor, vagy előtte kezelt kukorica súlyosan károsodhat, ha kelés után 45 napon belül a készítménnyel gyomirtjuk. Ennek következtében bekövetkező kár vagy termésveszteség a termelő felelőssége
 4. 1 A KUKORICA NÖVÉNYVÉDELME2 GYOMIRTÁS Kukorica vetésterületünk gyom össze té tele folyama - tosan változik. Az utóbbi év..
 5. Kukoricában a kultúrnövény vetése után, kelés előtt preemergensen, vagy korai posztemergensen a kukorica szögcsíra állapotában kell a szert kijuttatni. Napraforgóban preemergensen a vetést követő 3 napon belül, vagy vetés előtt 1-2 cm mélyen a talajba dolgozva kell a készítményt alkalmazni
 6. A vetés után, kelés előtt elvégzett gyomirtás csapadékos időben jól dolgozik és sok estben elhagyható az állománykezelés. Csapadékszegény körülmények esetében viszont visszafogja a gyomnövények tömeges kelését, segítve az állománykezelések időzítését

Gyors kelés biztosítása. 4 Kelés és virágzás között fellépő betegségek és kórokozók Kukorica csíkos mozaik Maize dwarf mosaic virus Kukoricaperonoszpóra Sclerospora macrospora 5 Kukorica csíkos mozaik Maize dwarf mosaic potyvirus Tünetek: a leveleken sárga, szaggatott vonalak, csíkok alakulnak ki Korán lekerülő növény után (kalászos, borsó, egynyári szálas zöldtakarmány, stb.) sekély tarlóhántás, tarlóápolás, majd őszi mélyszántás (22-32 cm) szükséges. A nagy szártömeget visszahagyó és későn lekerülő elővetemény után a növénymaradványokat szántás előtt aprítani kell Kukorica termesztése. Általában a kukoricát közvetlenül vetjük, miután a fagyveszély biztosan elmúlt. Vethető korán lekerülő zöldségfélék (saláta, retek, zöldhagyma stb.) után vagy kabakosok között, köztesnövényként. Vetésmélység: 3-5 cm. Vetés ideje: amikor a talaj 10°C fölé emelkedik, általában április 3. A kelés a rügyhüvely megjelenéséig tart, a csíranövény fejlődése viszont addig tart, amíg a rügyhüvely felreped, és megjelenik az elsődleges lomblevél. Ismeretes, hogy hazánkban elég nagy területen vetünk kukorica után búzát, ezért az a helyes, ha a kukorica után kerülő búzavetések arányában korai érésű. A kelés meggyorsítása végett vetés előtt a gomolyokat vízben áztatjuk. A vetés sortávolsága 40 cm, mélysége 2-3 cm. Ápolása kelés utáni saraboló kapálásból, kiritkításból áll. A második kapálásnál - gyökérnagyság igény szerint - 6-8 v. 15-20 cm-es tőtávolságra egyeljük

A kukorica vegyszeres gyomirtása - Mezőhí

 1. t a vegetáció alatt a folyamatos.
 2. ő-ségű magágy elősegíti a csírázást, illetve a preemergensen kijuttatott herbicidek haté-konyságát
 3. Kelés után a gyönge növények letakarásának veszélye miatt az L-kapa éleit vékony anyagból készítették, és finoman élezve használták. Munka közben a kapákat a késtartó tengellyel, egy kar hátrahúzásával ki lehetett emelni, így tisztították meg a késeket a fölakadt gyökerektől
 4. A Corte SE egyik legnagyobb előnye, hogy használata után ősszel biztonsággal vethetünk őszi káposztarpcét Kukorica posztemergens gyomirtó szer egyéves és évelő kétszikű gyomok irtására. A Minerve azonos az Oceal, 04.2/1131-1/2014. NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel

Gyomirtási megoldások a kukorica változó gyomflórájához

Kukorica gyomirtása - Fórum - Agroinform

A torma vegyszeres gyomirtása ha közvetlenül a szerek kijuttatása előtt vagy után nitrogén fejtrágyázásra kerül sor. A Trizilin ás a Lasso hazai forgalmazásban nincs, de más név alatt ilyen hatóanyagú szerek kaphatók. amely hazai körülmények között a kukorica és a napraforgó vetés utáni, illetve kelés előtti. A repce vegyszeres gyomirtása presowing, preemergens, valamint őszi és tavaszi állományra történhet. A száraz talajállapot esetén a presowing kezelések hatékonysága nem megfelelő. A kelés előtti kezelés is viszonylag ritka, mivel a talaj gyomösszetétele nem ismert és a csapadékviszonyok sem kedveznek. Az ősz kukorica Állományszárítás 1 - 2,0 és 5,0 150-250 Szója Állományszárítás 1 - 3,0 és 5,0 150-250 Őszi búza aratás előtti gyomirtása: Aratás előtti gyomirtásra, a betakarítás készítményt. Szántóföldi kultúrákban vetés előtt vagy vetés után, kelés előtt: 3 %-nál magasabb szervesanyag-tartalmú talajon a. A LUCERNA MAGKÁRTEVÔI, A gyomösszetétel természetesen változhat a ter- GYOMIRTÁSA ÉS A VÉDELEM mesztés helyétôl, illetve a telepítés idejétôl (ta- TECHNOLÓGIÁJA vaszi vagy ôszi) függôen is. A lucerna kelés utáni Total kezdeti fejlôdése meglehetôsen Glifozinát-ammónium Zopp arankás foltkezelésre és.

A kukorica gyomirtása I

Kukorica gyomirtása I

Időjárás: Április első hete az átlagosnál hidegebb volt. Második hetében az időjárás szinte nyarat idéző nappali felmelegedéseket produkált (24-26 Co) maximum hőmérsékletekkel. Számottevő csapadék az elmúlt 2 hétben nem esett. A több napon keresztül fújó erős szél tovább szárította a felső talajréteget. Ez a belvizes foltok kiszárítását nagyban segítette. A repce korai, kelés előtti gyomirtása biztonságos és hatékony megoldást nyújt, hiszen megakadályozza a tavasszal már nehezen irtható, veszélyes gyomok elszaporodását. A magról kelő egy- és kétszikű gyom-növények ellen vetés után, kelés előtt (preemergen-sen) alkalmazható új Nufarm-termék a Clematis. A k l o A kukorica mellett a lucerna a legfontosabb takarmánynövényünk. A lucernának nemcsak nagy fehérje tartalma van, de a fehérjéjének nagyon jó a minősége - biológiai értéke - is. Egyébként területegységre számítva a szálas takarmányok közül legtöbb emészthető nyersfehérje is a lucernával érhető el hazánkban A szója gyomirtása hatékonyan, mégis kíméletesen Válassza a Callam ®-ot a kukorica posztemergens gyomirtására! 30. oldal 34. oldal Delan® Pro - megnövelt fungicidhatás immunerősítővel kiegészítve Új termék: Delan® Pro 38. oldal 42. oldal Az Orvego® nem tisztelte elődeit Új termék: Orvego® 44. oldal 50. olda A kalászosok őszi gyomirtása egyre nagyobb teret kap, melynek okai részben a termesztés-technológiai elemek (korai vetésidő, forgatás nélküli ta-lajművelés, repce-búza vetésváltás), másrészt a gyomfertőzöttség változásában keresendők ; Utóvetemény őszi búza, 20-30 cm-es szántás után kukorica napraforgó

kukorica gyomirtása Hobbikert Magazi

2 1. KUTATÁSI CÉLKIT ŰZÉS 1. A cs őfuzáriózissal kapcsolatos vizsgálatok során olyan hullámhossz tartomány meghatározása volt a célunk, mely segítségével egyértelm űen elkülöníthet ő a gombával fert őzött szemtermés a Szárbaindulás után a védekezés általában több betegség ellen irányul, ezért a kezelést megelőző jelleggel célszerű elvégezni, azaz szárbaindulás kezdetén, kalászhányás végén - virágzás. Az őszi búza gyomirtása Az őszi búza gyomfertőzöttségét számos tényező interakciós kapcsolata határozza meg Intenzív kelés-fejlődés jellemzi. Gyökere erős szára stabil, megdőlésre nem hajlamos Gyomirtása clearfield technológiával; Növénymagassága: 160-170 cm akik nagy hozamra törekednek és a későn lekerülő kukorica vagy napraforgó után a vetésszerkezetbe jól beilleszthető fajtát keresnek. Tulajdonságai Ide húzza le a kelés utáni fiatal gabonanövénykék leveleit. Csak a levél lágy részeit pusztítja el, a levélereket gubancos formában, csomóban visszahagyja. Előfordulhat, különösen a felálló levelű búzafajtáknál, hogy a csócsárló az 1-2 leveles növénykét tőben a talajfelszín alatt elrágja

Növényvédelem Digital Textbook Librar

Javában zajlanak a tavaszi szántóföldi munkák. 2020. 05. 12., kedd, 12:00. A tavaszi árpa, a zab, a magborsó és a cukorrépa vetése - a múlt héten összesített adatok szerint - gyakorlatilag befejeződött. A napraforgó vetése is a végéhez közeledik, 97%-os a készültsége. A kukoricát már 912 ezer hektáron elvetették. A kukorica kelés utáni növényvédelme Az utóbbi időben megfigyelhető a kukoricatermesztés intenzifikálása, a termésátlagok növekedése. Magyarországon évente mintegy 125 000 t nyersfehérje veszteség következik be a gyepek első növedékének megkésett betakarítása miatt (Dér 1987). Az első hasznosítás idejének Repcebecő-gubacsszúnyog A repce gyomnövényei A repce gyomirtása Olajrepcét termesztő országokban feltehetően mindenütt előfordul. A sporadikusan fellépő betegség azáltal idéz elő jelentős károkat, hogy az ezermagtömeg akár 40%-kal is csökkenhet, és a csírázóképesség mintegy 20%-kal romlik A repcebecő-ormányos és a. olajtök betakarítás. barazdabetyar 16.963 views9 year ago. Olajtök betakarítás 2013. csoko12. Az olajtök, hasonlóan más C. pepo alfajokhoz, egylaki. A hím- és nőivarú virágo

A napraforgó és a cirok alapgyomirtása - megoldás egyszikű

A világ szója termésének 70%-a GM növény, az USA-ban ez 50%, Brazíliában és Argentínában 16-16%. Magyarország 4-600 ezer t/év mennyiségben importál szóját, ennek fő szállítói. Szója után: Általánosnak vehető beidegződés, hogy a szója után legjobb kalászost vetni, pedig a kukorica is meghálálja ezt az előveteményt K kwiz-kwiz-003-17 szantofoldi prosi 16-17-feb egybe A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások. A kukorica kelés utáni állománykezelése alkalmas a preemergens gyomirtás kiegészítésére, vagy pedig abban az esetben alkalmazzuk, amikor az előrejelzések száraz, meleg időjárást prognosztizálnak. A kelés utáni gyomirtók általában levélen keresztül hatnak, nincs talajhatásuk, így nem hatnak az új hullámban kelő gyomokra