Home

Magyar digitális adatbázis

Adatbázis. A rekorder múzeumalapító korsója - A Balatoni Múzeum gyűjteményében lévő 14 centiméter magas bronzkori korsó a tárgyleírás szerint egy balatongyöröki útépítés során került elő, és Dornyay, avagy Darnay Béla vitte be a keszthelyi múzeumba, ahol 1940-től dolgozott, mint muzeológus. Az edény formailag nem éppen tökéletes, nagyon szép viszont a. Magyar Nemzeti Múzeum online adatbázisai: MNM Youtube csatornája: vlogsorozatok, kisfilmek a magyar történelem kiemelkedő emlékeiről, eseményeiről.Tekintse át videóinkat ide kattintva. MNM állandó kiállításainak vezetői - Letölthetőek ide kattintva. A Seuso-kincs saját honlapja egy kattintással itt érhető el.. Legnépszerűbb adatbázisok. Anyakönyvek (digitális tartalom nélkül) Az 1960-as években készült anyakönyvi mikrofilmmásolatokat 2013-2016 között digitalizálták és ezekre a digitális képfájlokra épül a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisa. Katonaállítási lajstromok, 1756 - 1918 (1942 Az adatbázis a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának állományában lévő anyakönyvek adatait, illetve azok... Az 1720. évi országos összeírás (N 79) (oroszul: учётная карточка) digitális másolatát. Az átadott iratmásolatokhoz orosz nyelvű, cirill betűs adatbázis is készült, amely a.

A Magyar Digitális Helynévtár indításakor a 4D térinformatikai programra épült. Az adatbázis alapjait Ortwin Zigell geoinformatikus teremtette meg, az adatbázis fejlesztését dr. Zichar Marianna egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem) és Szűcs Imre ügyvivő-szakértő (Debreceni Egyetem) végzi Szovjet táborok magyar foglyai. 681 955 hadifogoly és internált nyilvántartó kartonja; A magyar hadifoglyok és internáltak nyilvántartó kartonjainak adatait tartalmazó adatbázis, az eredeti dokumentumok digitális másolatával, amelyeket a Szovjetunió területén működő GUPVI és GULAG táborokban a II. világháború alatt és után fogvatartott magyar nemzetiségű. A L´Harmattan Kiadó Digitális Adatbázisában közel 1500 könyv között keresgélhetünk a legkülönfélébb témákban: magyar és egyetemes történelem, jog- és közgazdaságtudomány, néprajz, politikatudomány, szociológia, irodalomtudomány, gyermek- és magyar irodalom, hogy csak néhányat említsünk a sok közül magyar nemzeti digitÁlis archÍvum (manda) bibliotheca corvina - hunyadi mÁtyÁs kÖnyvtÁra. mŰzeumdigitÁr. digitÁlis tankÖnyvtÁr. nemzeti audiovizuÁlis archÍvum (nava) humÁntudomÁnyi tanulmÁnyok És cikkek adatbÁzisa (humanus) magyar nemzeti digitÁlis archÍvum (manda) tÖbb adatbÁzis A könyv jellegű, teljes szöveggel elérhető digitális példányokat az OSZK Digitális Könyvtárában és a Magyar Elektronikus Könyvtár adatbázisában, az online valamint a digitalizált folyóiratokat az Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívumban kereshetők, míg a képi dokumentumok elsősorban a több könyvtár.

Magyar Nemzeti Digitális Archívum • Kezdőla

Az orosz nyelvű adatbázis, illetve a digitális kollekció feldolgozása jelentős kihívások elé állította a magyar levéltárosokat. A kartonokon szereplő személyek azonosítása jelentette a legnagyobb feladatot, mivel az adatsorokat a legtöbb esetben magyarul nem tudó szovjet katonák töltötték ki, az adatfelvétel pedig minden. Magyar Elektronikus Könyvtár . EPA Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis . FOTÓTÉR OSZK Fényképtár . MDK Magyar Digitális Képkönyvtár . BCD Digitalizált Corvinák . KÉPIDŐ Magyarország képes történelmi kronológiája . SZÁZ SZÉP KÉP Magyar festmények és alkotóik . KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON Művészek.

Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben | Digitális

Digitális térkép és adatbázis a középkori Magyar Királyság településeiről. Hungary in the Late Middle Ages. Digital vector map and attaching database about the settlements and landowners of medieval Hungary. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2020 A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára által digitalizált anyakönyvek (mikrofilmszám: A1-A1015) már kikérés nélkül, azonnal elérhetőek a Lángliliom utcai kutatóteremben. A korábban csak mikrofilmen hozzáférhető anyakönyvek száma folyamatosan bővül, havonta várhatóan ötszáz mikrofilm átadásával gazdagodik a digitális anyakönyvi gyűjtemény Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát. A több millió oldalas szövegállományban történő keresés, továbbá a több száz lap tartalomjegyzékének böngészése díjtalan, a dokumentumok.

A Magyar Digitális Képkönyvtár 2008-2009-ben az Országos Széchényi Könyvtár irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre. A folyamatosan bővülő digitális képgyűjtemény kialakítását a Reneszánsz Év keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium (jogutódja: NEFMI) támogatta Digitális könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár OSZK Digitális Könyvtár Elektronikus Periodika Adatbázis Digitális Képarchívum E-corvinák Tematikus honlapok, virtuális kiállítások: Események Állandó kiállítások Időszaki kiállítások Rendezvények Hasznos linke

Digitális adatbázisok Magyar Nemzeti Múzeu

Régi magyar lapok, folyóiratok. NYUGAT 1908-2008 ünnepi honlap. HUMANUS Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa. MATARKA Magyar tartalomjegyzék-adatbázis. VILÁGKÖNYVTÁR Sajtó az interneten. MEK Magyar Elektronikus Könyvtár. DKA Digitális Képarchívum. Fejlesztés: E-könyvtári Szolgáltatások Osztály. Az adatbázis eredetileg az OTKA és az Akadémiai Kutatási Pályázatok támogatásával készült az MTA Történettudományi Intézetében 1993 és 2001 között. A digitális atlasz a Magyar Királyság részletes térképét mutatja be a középkor végén, azaz az 1500-as évek körüli évtizedekben - olvasható az Eötvös Loránd. A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások. Digitális térképészeti adatbázis fejlesztések a Magyar Honvédség Kartográfiai Üzemében. Bakó Zoltán . A digitális topográfiai térkép létrehozását magalapozó kutatások az 1980-as években kezdődtek a Magyar Honvédség Tóth Ágoston Térképészeti Intézetében. Az első digitális térkép létrehozása 1988-ban kezdődött, majd 1994. január 1-től az újonnan.

Klasszikus magyar irodalom. magyar irodalom, hangoskönyv, 20. sz. De a fiatalság meg volt szédülve, őrült vigassággal tombolt. Most láncban, kéz a kézben, harsogó nevetéssel húzódtak szobáról szobára. Valami régi társasjáték volt ez, s oly hömpölygő, bolond és mulatságos, hogy valóságos szaturnáliának tetszett A Magyar Nemzeti Digitális Archívum (2017. Január 1-től: Forum Hungaricum Nonprofit Kft.) Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Programja a magyar kulturális örökség digitalizálására és feldolgozására irányul. A programban együttműködő önkormányzatokkal és kulturális intézményekkel közösen végzik az archiválási munkát, elősegítve az adott. Művek, pályák, nemzedékek - másfélszáz év magyar irodalma (1780-1944) Műfordítók és fordítások portálja; Műfordítás - Országos Idegennyelvű Könyvtár; ZOTERO - Magyar tudományos elektronikus szövegkiadások bibliográfiája; Magyar Múzeumi Digitális Könyvtár; Magyar Irodalmi Recepciós Adatbázis

A digitális közreadást szerkesztette, koncepció, adatbázis-tervezés: Bolya Mátyás Kodály Zoltán 1905 és 1958 között összegyűjtött kéziratos dallamgyűjteménye körülbelül 30 000 adatának (hangfelvételek, lejegyzések és 19. századi források) integrálása a Hangarchívum keretrendszerébe A kiadó saját fejlesztésű digitális kiadványai és tankönyvei sikeresek, e téren is gazdag tapasztalatokkal rendelkezik. 2018-tól az Arcanum Kft.- vel közösen fejlesztett archívuma L'Harmattan Digitális Adatbázis néven elérhető az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Alapprogram keretei között az EISZ konzorcium. The largest Hungarian database containing scientific journals, encyclopedias, newpapers and series. Completeness is essential, we digitize every year, every volume, every number and we check page by page the documents. Search these millions of pages and browse the entire table of contents for free. Subcription is necessary to see the documents themselves

L'Harmattan Digitális Adatbázis (EISZ *) L'Harmattan Digitális Adatbázis (EISZ*) A kiadó digitális gyűjteményében közel 1500 könyvhöz, mintegy 10.000 könyvfejezethez, 390.000 teljes körűen kereshető, digitalizált könyvoldalhoz férhetünk hozzá a társadalom- és bölcsészettudományok területén Az adatbázis a 19-20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet kiemelten fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is Az adatbázis a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának állományában lévő anyakönyvek adatait, illetve azok digitális másolatait tartalmazza. A mikrofilmek szkennelésével keletkezett mintegy 4 millió digitális felvétel az MNL kutatótermeiben tekinthető meg. Döntő többségében a gyűjtemény egyházi anyakönyveket. ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓK SOROZAT. Digitális szövegtár KIS MAGYAR VILÁG ÉSZAK-ERDÉLY 1940-1944 KÖZÖTT (szerk: Sárándi Tamás, Tóth-Bartos András) A CSÁNGÓK (szerk.: Kinda István és Peti Lehel) A KÁRPÁT-MEDENCEI URALOMVÁLTOZÁSOK LOKÁLIS TÖRTÉNETEI 1918-1920 . A MAGYAR-ROMÁN VISZONY ALAKULÁSÁNAK DOKUMENTUMA

Adatbázisok Magyar Nemzeti Levéltá

  1. Újkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő személyeinek és munkáinak digitális gyűjteménye. Az itt megtalálható írók - költő teljes életműve hozzáférhető. Van külön regénytár, drámatár és gyermekkönyvtár, azonban szerző vagy cím alapján is könnyedén lehet keresni a művek között
  2. A HUNGARNET Egyesület az ITM és a Digitális Jólét Program együttműködésével rendezi meg az online térben 2021 tavaszán, 2021. április 6-9. között a felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás és a közgyűjtemények legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási informatikai konferenciáját, a NETWORKSHOP-ot
  3. Adatbázis építés GDPR felülvizsgálat Online marketing Teljesítmény alapú marketing Keresőoptimalizálás, SEO Social media Mérések Blog. A marketing és a rakéta esete óta fejlesztjük a magyar digitális piacot. Legyen Ön is naprakész! Iratkozzon fel hírlevelünkre
  4. Létrejötte. Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) a Magyar Elektronikus Könyvtárból (MEK) nőtte ki magát, célja, hogy a magyar vonatkozású, elektronikusan elérhető időszaki kiadványokat kereshetővé tegye és archiválja. Előzményei egészen az 1990-es évek második feléig visszavezethetők, hiszen már akkor megtalálható volt a MEK-en belül egy.

Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) Magyar műszaki folyóiratok cikkeinek könyvtára. Magyar Periodika Adatbázis (IKB) Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma (MTD@) Magyar Tudományos Művek Tára. MANDA. MATARKA. MTA Zenetudományi Intézet adatbázisai. Műelemzések adatbázisa. Néprajzi Múzeum - Online Gyűjteménye A kiadványtár vajdasági magyar szerzők műveit tartalmazza. A könyvtárat szerzői adatbázis egészíti ki, melyben kortársak és az irodalomtörténet jelentős alkotói egyaránt helyet kaptak. Szépirodalmi, helytörténeti, néprajzi, szociográfiai, történeti, publicisztikai, irodalomtudományi könyvek gyűjteménye. A csatolt. Magyar Nemzeti Digitális Adatbázis Képtárak: MaNDA - Kávéházak világa - DTM, 2018.01.23./4. 2018. február 7. szerda Szerző: Nemes Cilla. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum egyik virtuális tárlatában, a kávéházakról készült fotók és festmények segítségével tettünk egy virtuális sétát Justin Viktor sorozatának.

AdatbázisokOnlin

Magyar digitális helynévtá

Magyar Elektronikus Taneszköz adatbázis (OPKM) Magyar Pedagógia 100 éves repertóriuma (csak SZTE-n belül!) Országos Közoktatási Intézet tankönyv adatbázis A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében 1993-2001 között készült digitális atlasz a Magyar Királyság részletes térképét mutatja be a középkor végén, azaz az 1500-as évek körüli évtizedekben. Megtalálható rajta minden olyan település - város, mezőváros, falu, puszta, vár, kolostor.

A szolgáltatásról. Az ELTE Verskorpusz (verskorpusz.elte-dh.hu) a Digitális Bölcsészet Tanszéken fejlesztett, folyamatosan bővülő adatbázis, amely jelenleg több mint negyven magyar költő verseit, a versek egyszerűbben megragadható hangzásjellemzőit és a versekben szereplő szavak grammatikai tulajdonságait tartalmazza kereshető módon 24.hu. 2016. 07. 12. 13:02. A MaNDA (Magyar Nemzeti Digitális Archívum) központi adatbázisának fejlesztésének fő célkitűzése az volt, hogy a digitalizált kulturális értékek korszerű megőrzésén túl az adatbázis kiszolgálja a mai felhasználói igényeket. A MaNDA adatbázisának célja a digitalizált értékek gyűjtése. Értesüljön elsőként a Magyar Nemzeti Múzeum eseményeiről és kiállításairól! A Magyar Nemzeti Múzeum hírlevele Középiskolai hírlevél Budapest MNM sajtó hírlevél MNM szakmai hírlevél Múzeumpedagógiai hírlevél Országos középiskolai hírlevél Országos általános iskolai hírlevél Senior hírlevé L'Harmattan Digitális Adatbázis: Arcanum Adatbázis Kiadó Kft. PTE: FT: Társadalomtudomány, Bölcsészettudomány: Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) Országos Széchényi Könyvtár: FREE: FT: E-könyvtár, Általános: Magyar és nemzetközi cikkek (MANCI) KKSZ: FREE: BI: Magyar és nemzetközi cikkek bibliográfiája, Általáno

Az Arcanum Digitális Tudománytár (rövidítve ADT) egy magyar nyelvű digitális könyvtár, amely korabeli kézikönyveket, folyóiratokat, napi- és hetilapokat tesz közzé az interneten.A dokumentumok mintegy 10 százaléka ingyenesen hozzáférhető, a fennmaradó 90 százalék azonban csak előfizetési díj ellenében érhető el. Az Arcanum működtetője az Arcanum Adatbázis Kft Magyar Társadalomtudományok Digitális archívuma. Ha valaki a cél felé haladtomban utamat állja, kikerülöm mindannyiszor, valameddig a kerülő úton ismét célom felé haladhatok; de félretolom, ha oly keskeny az út, hogy nem lehet kikerülnöm Az NKA a Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központján keresztül 50 millió forinttal támogatja, hogy augusztus 15-től az ország több mint 130 megyei és egyetemi könyvtár, megyei múzeum, levéltár és a határon túli magyar gyűjtemény beiratkozott olvasója ingyenesen férhessen hozzá az adatbázis teljes.

A Könyvtárak.hu-n a magyar himnusz történetét idézzük fel a játékok kezdete előtt. Himnusz digitális gyűjtemény digitális könyvtár. Hangyász Péter, a könyvtári kabalafigura. 2021. július 19. 10:15. Az elmúlt évben a University of California-Irvine (UCI). A Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás az Akadémiai Kiadó elektronikus alapműveinek gyűjteménye Keresés: - Manda. Mit keres. Részletes kereső. Kompetencia Összes A hatékony, önálló tanulás Anyanyelvi kommunikáció Digitális kompetencia Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Szociális és állampolgári kompetencia.

Üdvözöljük a honlapon! A Régi Ritka az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárának folyamatosan bővülő digitális tartalomszolgáltatása, amely az intézmény által őrzött legkorábbi nyomtatványokhoz biztosít szabad hozzáférést. Magyarország leggazdagabb régi könyves kollekciójából elsőként gróf Apponyi Sándor jelentős történeti. TUTI magántanár-közvetítő. Országos magántanár adatbázis. Jelszó emlékeztető elküldéséhez add meg a regisztrációnál használt e-mail címed. Csak akkor tudsz belépni és akkor küld jelszó emlékeztetőt a rendszer, ha jelenleg aktív a hirdetésed Azoknak a válaszadónak, aki rövidebb-hosszabb ideig dolgoztak otthonról 43,8 százalékban (151 fő) kellett digitális, online tartalmakat készítenie, 42 százalék (145 fő) kutatómunkát is végzett, 44,1 százalék (152 fő) - a legtöbb - adminisztrált, 35,4 százalék tudományos tevékenységre fókuszált, 32,2 százalék. Hétfő, kedd, szerda, péntek. 09.00-19.00. Csütörtök. 13.00-19.00. Szombat. 10.00-16.00. A raktári szolgálat a 3. emeleti olvasóteremben hétfőtől péntekig 18, szombaton 16 óráig vehető igénybe. A fiókkönyvtárak nyitvatartási rendje az egyes fiókok oldalain tekinthető meg. A könyvtár hivatalos neve és címe Faktografikus adatbázisok és e-dokumentumok összeállította Sándor Tibor LEXIKONOK, BIOGRÁFIÁK Csáky Károly: Jeles elődeink [Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK-01840] A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona, 1918-2004 [Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK-05244] Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon [Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK-05083] Gulyás Pál.

Magyar Nemzeti Digitális Archívum • A jószágkormányzó kastélya

Fontosabb adatbáziso

A Magyar Digitális Helynévtár korai helynévtári modulja azokat a helyneveket kívánja bemutatni, amelyek a Kárpát-medence területéről az 1350 előtt keletkezett forrásokban fennmaradtak. Az adatbázis az egyes régi vármegyék helynévanyagát tekinti egységnek, az adatállomány építése ennek megfelelően alapvetően a. Folyóiratok digitális verziói, korlátozott hozzáféréssel. Arcanum. Arcanum 1 adatbázis. Aetas. Belügyi Közlöny. Budapesti Szemle. Dunántúli Protestáns Lap. Egyetemes Filológiai Közlöny. Ethnographia. Magyar írók élete és munkái. Magyarország tiszti cím- és névtára Digitalizálás A digitalizálásról Magyar kulturális projektek Legfrissebb hírek Nagy digitális gyűjtemények (magyar) Szervezetek, intézmények Hardver, szoftver Szolgáltatások 3D scannelés Külföldi kulturális projektek Módszerek, technológiák Formátumok, szabványok Folyóiratok, levelezőlisták, fórumo Folyamatosan dolgozunk a DMVA (Digitális Magyar Vízjel Adatbank) adatbázisának új összeállításán és feltöltésén a memoryofpaper adatbázisba. Az ingyenesen elérhető nemzetközi adatbázis 10 nyelvű és 45 nemzeti adatbázis kapcsolódik hozzá. Ebből egyik a magyar adatbázis. DMVA . MAGYAR PAPÍRMÚZEUMÉRT ALAPÍTVÁN Az adatbázis az alábbi linken érhető el.---Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MANDA) A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. 2020. március 31-től a jelenlegi helyzetre tekintettel ingyenesen és bárki számára hozzáférhetővé tette a Magyar Nemzeti Digitális Archivum nevü adatbázisát

A L'Harmattan Könyvkiadó az Arcanum Adatbázis Kft.-vel közösen fejleszti a teljes archívumát tartalmazó digitális adatbázist, mely jelenleg több, mint 1400 kötetet tartalmaz. A szaktars.hu szolgáltatás egy közös felületen gyűjti össze és korszerű módon teszi közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók műveit, legyen. EK Magyar Elektronikus Könyvtár Magyar vonatkozású, és oktatási, tudományos, illetve kulturális szempontból értékes digitális dokumentumok összegyűjtése, archiválása, katalogizálása és nyilvános szolgáltatása-----Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum Kereshető, hivatkozható periodika-adatbázis.-----Digitális. A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében 1993-2001 között készült digitális atlasz a Magyar Királyság részletes térképét mutatja be a középkor végén, azaz.

Az adatbázis tartalmát a magyar szépírók digitalizált műveinek listája, az eredeti szövegkiadást alapul tekintő, új, javított, hiteles kiadású művek teljes szövege és bibliográfiai adatai, kapcsolódó szakirodalmi bibliográfia, rövid életrajzok alkotják. a legteljesebb magyar nemzeti digitális névkataszter. Az. A Magyar Régiség Művelődéstörténetének Adatbázisa a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon alapján készült (a 13+1 kötetes könyv bővített, digitális változata). A projekt lezárulásának időpontjáig (2016. decembere) az adatbázis naprakész. A felhasználó tallózhat továbbá a 16-17. századi naplók és emlékiratok. Digitális nomádok azok a személyek, akik a telekommunikációs eszközök és internet segítségével dolgoznak, helytől és időtől függetlenül, mert a munkakörük lehetővé teszi, hogy rugalmas munkaidőben, a világon bárhol elvégezzék a feladatukat, ezzel pedig egy teljesen rendhagyó és független életvitelt biztosítanak maguknak

Adatbázis-ajánló: Magyar jogi adatbázisok Könyvajánló - 2020. április 24. Adatbázis-ajánló: SAGE Publishing Könyvajánló - 2020. április 17. Adatbázis-ajánló: Wiley Könyvajánló - 2020. április 09. Adatbázis-ajánló: Akadémiai Kiadó online adatbázisai Könyvajánló - 2020. április 03 digitális adatbázis. Színház kritikák M5 Madách Színház Magyar Állami Operaház Nemzeti Színház olvasópróba Orlai Produkciós Iroda Pesti Magyar Színház Pesti Színház premier Radnóti Miklós Színház Radnóti Színház Rózsavölgyi Szalon Shakespeare Szeged Szegedi Nemzeti Színház Szente Vajk színházi közvetítés.

Kezdőlap - Adatbazisok

Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport

Digitális könyvtár - Országos Széchényi Könyvtá

Digitális adatbázis (jelenleg php frissités miatt nem üzemel Nyomtatott adatbázis (pdf). A nem őshonos, invazív fajok több mint 116 milliárd euróba (42 ezer milliárd forintba) kerültek az elmúlt hatvan évben Európának. Csak a patkányok az 1960 és 2020 közötti időszakban mintegy 5,5 milliárd eurónyi (2 ezer milliárd forintnyi) kárt okoztak - állapította meg egy kutatás, amelyről a phys.org tudományos ismeretterjesztő portál számolt be Közbeszerzés: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ - L'Harmattan Digitális Adatbázis - 2021 BÁCS FERENC (1936-2019) - FINISSZÁZS. Bajor Gizi Színészmúzeum, 2021. szeptember 5 Jelenleg a teljes állományunk mintegy 85 százaléka, több, mint 5000 tétel érhető el a honlapunkon magyar és angol nyelven, amelyet folyamatosan bővítünk, míg a teljes állomány digitális fényképek és színes másolatok segítségével elérhetővé válik az érdeklődők számára. Állományunk nagy része elsősorban a.

Elérhető a Szovjetunióba elhurcoltak adatbázisa Magyar

összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról 5707 1471/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájáról 5710 1472/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat A 2014-2020. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 2019. évi módosításáról 5711 1473/2019. (VIII. 1. Integrált és felhő alapú térinformatikai megoldások. Magyar térképi adatbázis, flottakezelés, geokódolás, térképi megjelenítés, térinformatikai tanácsadás Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA Egyetemi IP és Könyvtári számítógépek elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum váci iskolájának oktatói és diákjai az Education Requires Appliance of SDGs Erasmus+ projekt Innovation Camp elnevezésű, 8 ország részvételével lebonyolított, egy hetes online programján vettek részt 2021. május 17-21 között. Ez a pedagógiai módszer a dán kollégák. Az EBSCO adatbázis szolgáltató különböző témájú angol nyelvű előadásra hívja felhasználóit! Előadás: EBSCOhost for Advanced Users Időpont: 2016. május 24., magyar idő szerint 10 óra -> Regisztráció 2016. május 30., magyar idő szerint 10 óra -> Regisztráció Előadó: Pavel Synek Időtartam: 45 perc Előadás: EBSCO Discovery Servic

Digitális Képarchívum (DKA) - OSZ

Mi az a digitális bölcsészet? Mért néznek rá ferde szemmel az analóg bölcsészek? Hogy kell Shakespeare-t tagelni? És legfőképp: megmondják-e a gépek, melyik Shakespeare-művet nem ő írta? Maczelka Csaba interjúja a digitális bölcsészet magyar pionírjával, Almási Zsolttal. Az interjú az 1749.hu-n jelent meg

Társadalmi és etnikai konfliktusok a 19-20