Home

Arszakidák

Örményország uralkodóinak listája - Wikipédi

 1. Örményország, ókori nevén Armenia azután jött létre, miután III. Antiokhosz szeleukida uralkodó döntő vereséget szenvedett a rómaiaktól i. e. 189-ben.Legnagyobb kiterjedését Nagy Tigranész uralkodása idején érte el. I. e. 69-től többnyire Rómától függött, i. e. 20-ban véglegesen római kliensállam lett. Fontos ütközőállam volt a Római Birodalom és a Párthus.
 2. den más vallással is türelmesek voltak. Kulturális tevékenységüket inkább jellemezték a szintetizáló,
 3. A masszagéták királya, Sanesan vala az Arszakidák nemzetségéből, mert tudnunk kell, hogy az örmények és masszagéták királyai vérrokonok, és azon egy Arszakida nemzetségből származnak. Gergely tehát a masszagéták királyának, a számos hun had fejedelmének jelenlétében hirdetni kezdé népének Krisztus evangéliumát.
 4. Turul NemzetsÉg - Pártus Arszakida dinasztiából eredeztethető Atilla és Álmos is. Procopius VI. századi bizánci író természetszerűleg azonosítja a hunokat a régi masszagétákkal, (De Bello Vandalico) és a bizánci-perzsa háborúval kapcsolatban ezt írja: Massagetae, quos nunc Hunnae apellamus ; Atilla hunjairól pedig: Attilam Massagetarum Scytharumque exercitu.
 5. Pártus Arszakida dinasztiából eredeztethető Atilla és Álmos is [Turul NemzetsÉg]. A masszagéták királya, Sanesan vala az Arszakidák nemzetségéből, mert tudnunk kell, hogy az örmények és masszagéták királyai vérrokonok, és azon egy Arszakida nemzetségből származnak. Gergely tehát a masszagéták királyának, a.
 6. A csaknem fél évezreden át uralkodó pártus arszakidák legyőzésével a szászánidák átvették az Iráni Birodalom irányítását. A győztes csata jeleneteit a firuzabadi sziklafaragásokon örökítették meg. Ezeken I. Ardasír, az első szászánida uralkodó,.
 7. t hatalmi jelvény nemcsak a Fekete-tenger vidékén élt tovább a szkíták között, hanem az ókori közép-ázsiai és az elő-ázsiai területeket egységbe fogó szkíta eredetű pártusok11, az Arszakidák érméin is, akik az íjat és a nyilat az előbbiekhez hasonlóan a legfőbb hatalmi jelvénynek tartották: az érméik hátlapján egy trónon ülő alak egy felajzott.
Pszichotronika Magyarország - Szellem - lélekgyógyászat

arszakidák - Synonyms of arszakidák Antonyms of

Pszichotronika Magyarország - Szellem - lélekgyógyászat

Apja I. Ardasir (226-241) perzsa uralkodó parancsára kivégeztette az Arszakidák dinasztiájához tartozó Khoszroész (217-238) örmény királyt. E bűntett büntetéseként Anak egész családját kivégezték, kivéve Gergelyt és egy fiútestvérét, akik kiskorúak voltak Ez idő alatt a térséget két birodalom uralta, a szkíta eredetű pártusok, az Arszakidák (Kr. e. 248 - Kr. u. 224), illetve az ő civilizációs örökségüket ávevő perzsa Szaszanida-ház (224-654). Az érméket alapos vizgálatnak vetik alá, hogy eredetiségüket igazolják, illetve megtudják, hogy pontosan mely uralkodók. Elkezdjük ismertetni az Arszakidák származására vonatkozó nézeteket. Az egyik elképzelés szerint a parthus dinasztia alapítója egy útonálló volt, aki eleinte rablásból, fosztogatásból tartotta fenn magát. Iustinus bizonytalan származásúnak mondja, Ammianus Marcellinus sorai alapján viszont parthusnak kell tartanunk őt. Iustinus (XLI, 4, 6-8): Erat eo.

Atilla - Pártus Arszakida dinasztia - fehér és fekete huno

 1. Az Arszakidák. »Savartoeasphaloi«. A pártus birodalom. A hunok kiválása. A »magyar« név kezdete. A magyarok elindulásának okai. A keleti kútfők értékelése. Lebedia. A kazárok. A kabarok. A szkitha dialektusok. A kunokra vonatkozó elméletek. Kik voltak a kunok és a bessenyők?.
 2. (Hellénisztikus kor, Arszakidák, Szászánidák) BBN-ASZ-242/2, BBN-HEB-232, BBN-TÖR-202, HBN-032, TÖ-212 Péntek, 14:00-15:30 Múzeum körút 4, F épület, 234 Az alábbiak a tananyag általános keretét jelölik ki. Az el ıadásokon az említetteknek csak kisebb része kerülhet szóba
 3. (Hellénisztikus kor, Arszakidák, Szászánidák) BBN-ASZ-242/2, BBN-HEB-232, BBN-TÖR-202, HBN-032, TÖ-212 Péntek, 14:00-15:30 Múzeum körút 4, F épület, 234 II. dolgozat 08/03/14 J a v í t ó í v Mett ıl meddig tart: 2-2 Téves válasz: -5 az i.e. III. század 300-201 a III. század C.E. (i.sz.) 201-300 a IV. század B
 4. (Hellénisztikus kor, Arszakidák, Szászánidák) BBN-ASZ-242/2, BBN-HEB-232, BBN-TÖR-202, HBN-032, TÖ-212 Péntek, 14:00-15:30 Múzeum körút 4, F épület, 234 II. dolgozat 08/03/14 J a v í t ó í v Mett ıl meddig tart: az i.e. III. század 300-201 a III. század C.E. 201-300 a IV. század B.C
 5. Nagy Sándor birodalmának utódállamait, így a szeleukidák majd az őket követő arszakidák államát is, a vazallus uralkodók rendszere jellemezte. A szászánidák korában azonban ismét - az akhaimenidákhoz hasonlóan - kormányzókat (modern perzsa nyelven: shahrab) nevezett ki az uralkodó, ami által közvetlenül.

Pártus Hun-magyarok a TURUL NemzetsÉ

Arszakidák. nemzetségéből, mert tudnunk kell, hogy az örmények és . masszagéták. királyai vérrokonok, és azon egy Arszakida nemzetségből származnak. Gergely tehát a . masszagéták. királyának, a számos . hun. had fejedelmének jelenlétében hirdetni kezdé népének Krisztus evangéliumát 342-ben Krisztus után AZ ELMÉLET KISLEXIKONA. A kislexikon elsősorban azokat az elmélethez kapcsolódó kifejezéseket tárgyalja, amelyeknek az elmélet megváltoztatta az eddigi értelmezését, de olyan szavak is be lettek emelve, amelyek ismerete ajánlott az elmélet megértéséhez

Parthia (ó-persa Parthuva, a görögöknél Parthyene), szűkebb értelemben a mai Khorasszan ÉNy-i része a persa Irak-Adsmi egy darabját is hozzászámítva, Justinus szerint a P. szó a szkitha nyelvben «elűzöttet» jelent, s P. lakói, mint elűzött szkíthák volnának tekintendők. A nép durva volt, de vitéz s különösen a nyilazásban járatos Szeretettel köszöntelek a Az Őshaza Himnuszának kedvelői közösségi oldalán! Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.. Ezt találod a közösségünkben Aršić (ejtsd: arsics) Eustáhia, az első szerb nemzeti irónő férje Aršić Sebő 1814-1815. és 1821-23 városi tanácsos és városbiró volt Ó-Aradon

A kitalált középkor tézise valós alapokon nyugszik, és az időszámításunk fiktív, meg nem történt éveket tartalmaz. - 2. olda Az Arsakidák (görögösen: Arszakidák) eredete azonban a történelem eddig még megnyugtatóan nem tisztázott kérdései közé tartozik A következőkben igyekszünk nagyon röviden, az elméletek összegzésével egyfajta képet adni eredetükről és a dinasztia első uralkodójáról A Arszakidák alatt béke volt a szkítákkal. Strabon megjegyzi (XI. k. 9/2.), hogy nagyságuknak oka az életmódjuk és erkölcsi életük, amely barbár és szkíta elemeket tartalmaz, de még inkább olyanokat, amelyek az uralkodás és a háború kedvezõ folytatása szempontjából hasznosak Leghihetőbb, hogy a sólymászat az Arszakidák alatt, a parthus uralom idejében, a Krisztus születését megelőző és követő pár század alatt fejlett ki, a mikor a közép-ázsiai nomádok, mint uralkodó faj, egy régi kulturterületen helyezkedtek el s a nomád élet kedvteléseit a nagyobb műveltség által nyújtott. Ez a leírás egyrészt ellentmond annak az általános hiedelemnek, hogy az Arszakidák párthusok voltak, másrészt rávilágít arra, hogy tévesen honnan eredt a párthusok nomád voltának hiedelme. Valójában Strabón leírásából is csak az tűnik ki, hogy Párthia nem volt azonos a Dahákkal és vajmi kevés közük lehetett hozzá

A magyar Szent Korona eredetéről és kialakulásáról a kutatók álláspontja megoszlik, mégpedig alapvető kérdésekben. Szabados Dezső tanulmányában - amelynek alapján cikkünk készült - részletesen áttekinti a Szent Koronáról eddig publikált véleményeket, állásfoglalásokat és történelmi utalásokat. Ezek alapján szerinte számos bizonytalanság,.. A világ IGAZI nyelvészei között nyílt titok, hogy a magyar nyelv egyike (ha nem az egyetlen) létező nyelv a ma élő nyelvek közül, mely az ősi civilizációk leszármazottja és mindazt a tudást, mindazt az energiát, kifejezési lehetőségeket tartalmazza, amit Biblia előtti időkből az emberiség magával hozott. Ha még rovásírásunk is benne lenne napi szinten az agyunkban. A szakákat a párthus Arszakidák akkor telepítették le a róluk elnevezett Szakaszthánában, amikor a jüe-csik Kr. e. 130 körül betörtek Baktriába és a szakák nem tudták feltartóztatni őket. A szakákra azonban szünet nélkül nehezedett a jüe-csik nyomása és tovább húzódtak dél felé, egy részük Indiába hatolt

Szászánida művészet - Wikipédi

Obrusánszky Borbála: Aranyíj és nyíl a szkíta érméken

Az Arszakidák valláspolitikája rendkívül toleráns volt, ám a Szászánidák hatalomra kerülésével ez magváltozott: az új dinasztia tagjai a zoroasztrianizmus patrónusai lettek. I. Sápúr ugyanakkor, amellett, hogy nyugati hódításai során Mezopotámiában, Örményországban és Kis-Ázsiában is megpróbálta elterjeszteni az. Tábori maga pedig azt állítja, a szaszanidák is pártus eredetűek voltak, bár nem Arszakidák és ez a megállapítása különös jelentőséggel bír azok számára, akiknek módjában volt látni az I. részben említett washingtoni kiállítást A masszagéták királya Sanesan vala az Arszakidák nemzetségéből, mert tudnunk kell, hogy az örmények és masszagéták királyai vérrokonok, és azon egy Arszakida nemzets égből származnak. Gergely tehát a masszagéták királyának,. Emlékek a Szkítákról. Az alábbi idézetek korábban megélt életeink tetteit emlegetik, ez a mi örökségünk, melyet mi magunk Szkíták hagytunk hátra részben mai önmagunk számára, hogy erőt és bizonyságot meríthessünk a felejtés korában. Mind az a lelki erő és erény, amit magadban érzel, korábbi életeidből fakad

Az ókori Irán művészete sok szálból tevődött össze. Szerepelnek benne élelemtermelő letelepült közösségek és lovas műveltséggel rendelkező nomádok. Az ókori Irán három nagy művészeti periódusa a perzsa, a pártus és a szászánida művészeté.. Először az iráni állam létrehozásának egyik fontos műveltségi és technológiai szervező erejével, a lovas. Faustus Byzantinus (Historia Armeniae): A masszagéták királya, Sanesan vala az Arszakidák nemzetségébõl, mert tudnunk kell, hogy az örmények és masszagéták királyai vérrokonok, és azon egy Arszakida nemzetségbõl származnak. Gergely tehát a masszagéták királyának, a számos hun had fejedelmének jelenlétében hirdetni. 2012. A Páva Éve Február A Beringi Pávaszem Az Alaszkai FOLYOSÓ Az Alaszkai Folyosó Rejtélye AZ ÖNVALÓ A Tiszta és a Tisztátalan Elme Tükrében Ami ma vagy, tegnapi gondolataidból ered, és amit most gondolsz, holnapi életedet formálja. Életünk az elménk teremtménye dél-arábia (BCE 1000-3oo) - Dél-Arábiában több virágzó állam: Sába (Šeba), Macīn, Qaṭabān, Ḥaḍramawt; városállamok - a mezőgazdasági virágzást a klíma a földrajzi fekvés tette lehetővé - teraszhálózat, gátak, monszun, tömjénút, az északi nagy karavánvárosok uralma (BCE 300-CE 300) - Nagy Sándor halála és az iszlám felemelkedése között a terület.

Azt, hogy Arszakész (Arsaces) a nagyhírû Arszakida dinasztia alapítója, míg Artavaszdész (Artavasdes) fél millenniummal késõbb az utolsó pártus uralkodó volt, amerikai és nyugat-európai szemszögbõl nézve lehet az orientalizmus érdektelen részadatának tekinteni, az egyetemes világtörténelem szempontjából viszont nem érdektelenebb, mint mondjuk a görög városállamok. A Szászánidák dinasztája 224-től 642-ig uralkodott a mai Irán területén az iszlám hódítása előtt, eredetileg Persis tartományban. Sajátos udvari művészetet hoztak létre, mely az ókori perzsa művészetből táplálkozott, szemben a hellenisztikus műveltségű pártusokkal. Támáiban és jellegében ezért önálló maradt, bár nem volt mentes a görög-római hatásoktól. The Center of Jewish Studies at the Hungarian Academy of Sciences was established by the Memorial Foundation for Jewish Culture (New York) in 1987 as a teaching and scholarly research institution, with Prof. Géza Komoróczy as its head. At the time, the main goal of the Center was to pursue researches in Jewish culture, history (with a special respect to the history of Jews in Hungary) and.

A magyarság eredete - Emberta

ezzel a távoli rajongással kénytelen-kelletlen beérik. A határ nemcsak Törökország felé van lezárva, hanem Azerbajdzsán felé is, teljes közlekedési- és áruszállítás Párthusok - Arszakidák. Vajon a dinasztia alapító az szaka úr volt, vagy a fehér trón embere? /ország szavunk eredete./ Hasonló írás Érdekességnek: Válogatási elvek a genetikai vizsgálatokhoz. Magyar szaga Vándorok - szakák Afro-Asiatic: Cushitic: Beja sikwina 'foot,' Quara sukan¯a 2. Arvisura Kerka rovósámán Kr.e. 4020-4002 20-38. medvetoros év. MELEGFORRÁSOK NYOMÁBAN Az ordoszi sámánképzést Úr városa is segítette azzal, hogy Batournak társául adták Gúla pateszit, egy ifjús Faustus Byzantinus (Historia Armeniae): A masszagéták királya, Sanesan vala az Arszakidák nemzetségéből, mert tudnunk kell, hogy az örmények és masszagéták királyai vérrokonok, és azon egy Arszakida nemzetségből származnak Az ókori Irán művészete sok szálból tevődött össze. Szerepelnek benne élelemtermelő letelepült közösségek és lovas műveltséggel rendelkező nomádok. Az ókori Irán három nagy művészeti periódusa a perzsa, a pártus és a szászánida művészeté

A legkomolyabb kutatók zúzták rommá a finnugor hazugságot

Apja I. Ardasir (226-241) perzsa uralkodó parancsára kivégeztette az Arszakidák dinasztiájához tartozó Khoszroész (217-238) örmény királyt. E bűntett büntetéseként Anak egész családját kivégezték, kivéve Gergelyt és egy fiútestvérét, akik kiskorúak voltak Hogy mily erőtlenek voltak ebben az időben, arra jó példát ad a kusán birodalom összeomlásának története. Baktriát határterületeikkel s az indusvölgyi Gandharát nem a húnok ragadják ki a hanyatló kusán birodalom hatalmából, hanem a perzsa királyok, az utolsó Arszakidák (uralkodnak Kr. u. 226-ig) Az íj, mint hatalmi jelvény nemcsak a Fekete-tenger vidékén élt tovább a szkíták között, hanem az ókori közép-ázsiai és az elő-ázsiai területeket egységbe fogó szkíta eredetű pártusok,11 az Arszakidák érméin is, akik az íjat és a nyilat az előbbiekhez hasonlóan a legfőbb hatalmi jelvénynek tartották: az érméik. A Szászánida-dinasztia gyorsan megszilárdította hatalmát, s hamarosan már - akárcsak parthus elődei, az Arszakidák - Rómával mérte össze az erejét. Egy újabb perzsa birodalom volt kialakulóban, saját hivatalos nyelvvel és írásbeliséggel

Dr. Tábori maga pedig azt állítja, hogy a szaszanidák is pártus eredetűek voltak, bár nem Arszakidák, és ez a megállapítása különös jelentőséggel bír azok számára, akiknek módjában volt látni a washingtoni kiállítást - indulnak meg a székelyek (székelviek-széki-szakák-székiták-szkíta-arszakidák) Aranyosszéktől a Duna déli szakaszán és a Fekete tenger észak keleti pusztaságain keresztül az Ural-Káliz-Kaukázus vonaláig keletre - magyar nyelv nélkül felfedezhetetlen műveltség kiáramlás lenn 2021.04.13. Jelen munka igencsak ritkán felbukkanó opusz, személy szerint mi körülbelül 15 éve láttunk belőle egy példányt. Ezzel (nem igazán) arányosan az ára is megnőtt - úgy harmincszorosára SZEMLE HÍREK VÉLEMÉNYEK AZ EGYHÁZRÓL A MAGYAR SAJTÓBAN (A szemlében közölt vélemények nem mindegyike tükrözi a szerkesztőség álláspontját Hány éves volt jeanne d arc mikor a francia sereg élére állt. A százéves háború 116 évig (1337-1453) tartó konfliktussorozat volt az Angol és a Francia Királyság között. A háború tétje a francia területen lévő angol birtokok sorsa volt. Az összecsapások közvetlen kiváltó oka III.Eduárd angol király és VI

Ekkor, ebben az évezredben megjelent Papak fia Artakhstar (az Arszakidák a Párthus Birodalmat alapították és uralkodtak i.e. 247 - AD 224 között; Babag fia Ardashir a Szászánida. Nagy Sándor birodalmának utódállamait, így a szeleukidák majd az őket követő arszakidák államát is, a vazallus uralkodók rendszere jellemezte. A szászánidák korában azonban ismét - az akhaimenidákhoz hasonlóan - kormányzókat (modern perzsa nyelven: shahrab) nevezett ki az uralkodó, ami által közvetlenül érvényesült. A Kr. u. I. szd-ban öt pártus rész-királyság fölött uralkodtak Arszakidák. Ezek voltak: Pártia, Média, Örményország, Szkítia és Baktria. A Baktria-Indus vidéki pártus részkirályságból fejlődött ki a Kr. u. 2-3. évszázadban a Kusán birodalom Az arszakidák sem tűntek azonban el, a jelek szerint nem semmisítették meg a korábbi párthus dinasztiát a perzsák, mert az örmény uralkodó család kihalása után pont a perzsa nagykirály helyezte őket az örmény trónra. Birodalomszervezés

HUN - Szkíták ~ Scythians - indavideo

Az Arszakidák uralma tehát eléggé nehezen követhető. Az mindenesetre biztos, hogy a dinasztia uralmát Kr. u. 54 és 428 közé teszik, bár e között hosszú időszakok voltak, amikor éppen nem voltak trónon. Az uralmuk legfontosabb következménye az volt, hogy kr. u. 301-ben az akkor éppen regnáló uralkodó, III Illetőleg a zsidó-keresztény evangéliumok, amelyek Krisztus kora után íródtak. V. Tigrán apja valószínűleg nem Nagy Heródes, hanem valaki az Artaxiad-dinasztiából. Ám ha mégis létezett Nagy Heródes és az ő unokája volt V. Tigrán, akkor érthető, hogy Kr. u. 12-ben miért veszik át tőlük a hatalmat az Arszakidák. I Az ekkor már Artaxerxésznek nevezett Ardasír követelte V. Artabántól, hagyjon fel a kilátástalan harccal, és ne áldozzon fel több pártus és perzsa vért, mert Irán népei már nem engedelmeskednek neki, egyébként is tudja, hogy megálmodta az Arszakidák bukását. V

Uralkodóik Arszakidák. 528 Magyar lázadása, Gordás megölése. Gordás utódai 720-ig uralkodnak Szabiria - Ómagyarországban (Haussig már 1953-ban bizonyította, hogy az onogurok, szabiro k, majd az avarok a Káspi-tó déli partja mentén vonulva vándoroltak Európába. Megállapította, hogy a szabirok és az avarok korábbi. A szakirodalom errõl nem beszél, de megállapítja azt, hogy a Van-tó környékén létesül egy káld-királyság és az Urmia-tó környékén (ahonnan Ziwiyébõl elõkerültek a remek szkíta aranykincsek) - (amelyeket Bakay szintén szkítának ismer fel, A szerk. BK 79.o.) - nagy népsûrûsödés észlelhetõ Lépő Zoltán . ÖRÖKSÉG avagy egy Új Paradigma felé In Memoriam Ota Zenshaku 1. ÖNGYILKOS CIVILIZÁCIÓ . Az amerikai közgazdász Herman Dalyt idézi Lester R. Brown Új világrend c. tanulmányában, aki szerint: van valami alapvetően rossz abban, ahogy földi ügyeinket kezeljük, mintha bolygónk csupán egy felszámolandó üzleti vállalkozás lenne

Még egy dátum: az arszakidák megdöntése 226, illetve Horezmben a tarihidák hatalomra kerülése 822. Ezt egy kicsit tovább gondolva, hogy a 200-as évek végén megjelennek a hunok Európában az jönne ki, hogy amit meg mi honfoglalásnak gondolnánk, az még mindig csak a hun bejövetel lenne 4. ábra. Kacskaringó alakú filigránok a Szent Korona keresztpántjain. A hun származástudattal rendelkező, Emese álmában vízből születő Árpádház eredethagyománya miatt igen fontos körülmény, hogy ‑ ismereteim szerint ‑ a királyi fejdíszek közül csak a Szent Koronán, a concques-i avarhun szobor koronáján, horezmi pénzek ural­kodóábrázolásain és a türk Kül. Ennek a mintegy kilencszáz évnek a történetét beszéli el, és régészeti leleteit mutatja be ez a könyv. Először a szokásos módon az iráni régészet történetével kezdi, majd rátér a három nagy dinasztia, a görög Szeleukidák, a párthus Arszakidák és a perzsa Szászánidák uralmára 1. A kulturális környezet - neoplatonizmus és monoteizmus - akadémiák: Athén, Alexandria - keresztény teológia: Jusztinosz Martyr (Platón), Órigenész - a neoplatonista filozófusok a kereszténység legnagyobb szellemi ellenlábasai - monofizitizmus, - Antiokhiai iskola: nesztorianizmus (antiokhiai iskola, Mopsuestiai Theodorusz; a két természet elegyítetlenül van egymás.

A masszagéták királya, Sanesan vala az Arszakidák nemzetségébõl, mert tudnunk kell, hogy az örmények és masszagéták királyai vérrokonok, és azon egy Arszakida nemzetségbõl származnak. Gergely tehát a masszagéták királyának, a számos hun had fejedelmének jelenlétében hirdetni kezdé népének Krisztus evangéliumát. Utódai idejében az Arszakidák hatalmának vége felé, Kr.e. 220 körül a szarmaták és roxolánok vették át a hatalmat is, a szkíta birodalmat kettéosztották. Kővárból kiszorították a parszi-szkítákat és azok Nagypályiba, a mai Krím félszigetre tették át székhelyüket; a Pamír-szkítákat pedig a magyarkai.

A kora újkori magyar rendiség az újabb szakirodalomban I. AETAS 24 (2009) No. 3, 83-111 Nem tartom kockázatos megállapításnak azt sem, ha a területen egy-két ezer évvel korábban vagy későbben adódik lehetőség a határozott fellépésre, amellyel az országalapító Arszakidák ott és úgy felléphettek, megeshetett máskor is, legfeljebb más név alatt

Az arszakidák ugyanis a perzsák zarathustraizmusával szemben a Nimród alapításához fűződő és szkítizmusból átteremtett mágizmus-nak voltak örökösei és védelmezői is egyben. A hagyomány szerint a persepolisi Yima ellen, mikor élete utolsó idejében nem istenes életet kezdett élni és népének kegyét is elvesztette. 12. Részlet a Tur és Homok rovása 271. Arvisurából . Amikor Aladár 453-ban a hunok zömével elvonult, a családját is magával vitte.Első fia, Ambenik, édesapja nyomdokaiba lépett és Altáj-Budán a magyar vezérek udvarának köréből házasodott A pártus hunok hoz menekültek az apostolok is a keresztény üldöztetések elől. Az Arszakidák (elsők, úrszék) leszármazottai uralkodtak. Közép - Európában Atilla királyunk állította meg a Római Birodalom terjeszkedését, Keleten Kr. e 53-ban Crassus hódító seregét a magyar ügy pártolója, Pártia semmisíti meg

Dr. Tábori maga pedig azt állítja, hogy a szaszanidák is pártus eredetűek voltak, bár nem Arszakidák, és ez a megállapítása különös jelentőséggel bír azok számára, akiknek módjában volt látni az I. részben említett washingtoni kiállítást Összeállt a kép: az arameus (a Biblia eredeti nyelve) is szaka ~ széki ~ szkíta eredetű ősnép, melyből a médek ~ madák ~ száli (fehér) szarmaták, daha ~ dáhok vagy dana ~ dánok (szanszkrit nyelvből, s Kézai Simonnál, ) ~ dákok és géták, szaka ~ szák pártusok és masszagéták, hunok, avarok és arszakidák a kárpát-medencei Ister (Duna) folyótól Khoraszánig. A masszagéták királya, Sanesan vala az Arszakidák nemzetségéből, mert tudnunk kell, hogy az örmények és masszagéták királyai vérrokonok, és azon egy Arszakida nemzetségből származnak. Gergely tehát a masszagéták királyának, a. Hagymás-hegység (Erdély, Transylvania) inkább képekben, átívelés az idõn, évezredeken. Ennek pedig történelmi alapja kell legyen, mert az örmény trónon háromszáz évig Arszakidák ültek, az örmény írók tehát saját dinasztiájuk eredetét, hagyományait bizonyára jól ismerték. Götz e helyütt még arra is felhívja a figyelmet, hogy a hunok két fő ága pontosan az egykori pártus birodalom két hűbéres. Az Arszakidák idején látjuk feltünni a pénzérmeken a liliom mintát. Az érem görög betüe felirata: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΣΑΚΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ A Fleur-de-lys eredete Az ókor hajósai használták a napot, csillagokat, sőt még a szelet is tájékozódásukhoz a tengeren A Pártus Birodalom, vagy Arsakida Birodalom az iráni népek közé tartozó pártusok birodalma volt a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 3. századig, részben a mai Irán és Irak területein. A pártusok törzsterülete eredetileg a Kaszpi-tengertől keletre volt; birodalmuk fővárosa a babilóniai Ktésziphón lett. Fontos városaik voltak még Ekbatana (ma Hamadán), Szeleukeia és.