Home

Kábítószer kereskedelem új btk

Mennyiségi kérdések a kábítószerrel összefüggő

Kábítószer kereskedelem a büntetőjogban - Lőrik Ügyvédi Irod

A kábítószer-kereskedelem Btk szerinti tényállása. Kábítószer-kereskedelem Btk. 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt a) bűnszövetségben Kábítószer-kereskedelem Btk. 176. §. Btk. 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Kábítószer-kereskedelem kizárólag szándékosan követhető el, nincs gondatlanságból elkövetett alakzata A kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása a Büntető Törvénykönyv nehezebben értelmezhető tényállásai közé tartozik. Még a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (továbbiakban: régi Btk.) hatályban léte alatt több felsőbírósági iránymutatás tett kísérletet a gyakorlat rendezésére, azonban ezen törekvések sikere legalábbis. c) * kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kábítószer készítésének elősegítése, kábítószer előállításához szükséges anyaggal visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, teljesítményfokozó szerrel visszaélés, gyógyszerhamisítás, egészségügyi termék hamisítása, méreggel visszaélés. Az új Btk. (2012. évi C. tv.) kábítószerrel kapcsolatos tényállásai: Kábítószer-kereskedelem 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

Kábítószer birtoklása: Btk. 178. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés. a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha Az új Btk. továbbá kizárja az elterelés alkalmazhatóságát, ha az elkövető a bűncselekmény elkövetését megelőző két évben már részt vett elterelésen, vagy ezalatt az időtartam alatt kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása bűncselekmények miatt elítélték Az új Btk. továbbá kizárja az elterelés alkalmazhatóságát, ha az elkövető a bűncselekmény elkövetését megelőző két évben már részt vett elterelésen, vagy ezalatt az időtartam alatt kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása bűncselekmények miatt elítélték. Az elterelés alkalmazhatósága továbbra is.

Kábítószer-Kereskedelem Btk

Az új Btk. (hatálybalépés 2013. július 1.) jelentősen szigorította a kábítószerrel kapcsolatos büntetőjogot, és szűkebbre vonta a védekezési lehetőségeket.. Az új Btk. már nem kezeli privilegizált esetként a kábítószer-függő személy által elkövetett bűncselekményeket, és ezzel összefüggésben természetesen nem kezeli minősített körülményként a. Kábítószer birtoklása Btk. 178. 178. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

A magyar kábítószer-szabályozás története régre nyúlik vissza, 1894-ben már belügyminiszteri rendelet szabályozta az ópiumkereskedelmet. A jelenleg hatályos, Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) külön szakaszban rendelkezik a kábítószer-kereskedelem bűntettéről Frissítve: 2013. 12.04. A Büntetőtörvénykönyv vonatkozó cikkelyei Kábítószer-kereskedelem 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt a) bűnszövetségben, b.

Dr. Ignácz György: Kábítószer-kereskedelem és kábítószer ..

Kendertér. Kábítószer Kereskedelem Btk. 177. 177. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki. a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad, b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, c. Kábítószer Kereskedelem Btk. 176. 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt. b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó. Kábítószer-kereskedelem Btk. 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt a) bűnszövetségben, b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget. Az új Btk. szigorúbb az elődjénél, így a büntetéskiszabási gyakorlat is szigorodott. Ennek ellenére nem csökkent a kábítószeres bűncselekmények száma. Bizonyára emlékeznek arra a drogfogásra, ami augusztusban a Sziget fesztivál területén történt. Két holland fiatalembernél 2700 darab ecstasy tablettát, 128 gramm. A kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása a Büntető Törvénykönyv nehezebben értelmezhető tényállásai közé tartozik. Még a Büntető Törvény-könyvről szóló 1978. évi IV. törvény (továbbiakban: régi Btk.) hatályban léte alatt több felsőbírósági irány - mutatás tett kísérletet a gyakorlat.

Btk. 176. § Kábítószer kereskedelem. Rendőrségi fotó egy április i székesfehérvári rajtaütésen lefoglalt ecstasyrólFotó: police. A legnagyobb arányban 42 százalék az új szintetikus stimulánsokat vásárlók számoltak be árnövekedésről Az új Btk.-ban a kábítószer-kereskedelem elnevezésű tényállás a forgalmazói, kereskedői jellegű cselekményeket (kínálás, átadás, forgalomba hozatal, kereskedés) rendeli büntetni. A kábítószer birtoklása bűncselekmény az ún. fogyasztói típusú cselekmények (termesztés, előállítás, megszerzés, tartás, az. A kábítószer-kereskedelem elkövetője tettesként bárki lehet, a Btk. 177. §-a tekintetében azonban csak a tizennyolcadik életévét betöltött személy, az anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósuló bűncselekmény kivételével, amely esetben a tettes a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy is lehet

Btk. (új) - 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről ..

  1. megegyezik a kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása vonatkozásában meghatározottakkal. Az új Btk. keretei között a jogalkotó kibővítette a kábítószerhez, illetve új pszichoaktív anyaghoz köthető bűncselekmények tényállásainak körét is, melyet az alábbi táblázatban szemléltetünk. A régi Btk
  2. Kábítószer-kereskedelem. 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, Az új Btk. szintén önállóan emeli ki a fogyasztást és a fogyasztás céljából történő megszerzést, tartást is, kiemelve, hogy annak megállapítására akkor van lehetőség,.
  3. A visszaélés kábítószerrel Magyarországon egy a közbiztonság elleni bűncselekmények csoportjába tartozó bűncselekmény, két alakzata van, bűntett és vétség.. Jogi szabályozása a legvitatottabbak közé tartozik, mióta csak a Büntető Törvénykönyvbe bekerült. Hosszú történeti fejlődését értelmezési viták kísérték végig

Video: Visszaélés kábítószerrel - dr

Btk. 176. § (1) bekezdése: Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Kábítószert kínál, aki mást kábítószer átvételére eredménytelenül felhív. A felhívás történhet fogyasztási célból, vagy vételre. Az új Btk. a 2012. évi C. törvény változásai ezen tárgyalás mellőzéses eljárásra, illetve az kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kábítószer készítésének elősegítése, kábítószer előállításához szükséges anyaggal visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés,.

Rabosítás (Ujj- és tenyérnyomat, DNS mintavétel) - Lőrik

Kábítószer birtoklása a büntetőjogban - Lőrik Ügyvédi Irod

  1. Az új Btk. külön szakaszban szabályozza a kábítószer-kereskedelmet (176.§), de annak szövegét lényegében változatlanul hagyja. Továbbra is büntetendő, ha valaki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik
  2. A leggyakrabban előforduló kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények: a kábítószer kereskedelem, a kábítószer birtoklása és új pszichoaktív anyaggal visszaélés. A kábítószer kereskedelem tényállása akkor valósul meg, ha valaki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik
  3. 4 42. A kábítószer-kereskedelem. A kábítószer birtoklása. Btk. 176-180. §, 5/1998.Büntető jogegységi határozat, 1/2007. Büntető jogegységi határozat.
  4. isztereinek találkozóján, bekezdés a) pont], kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábítószer birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés (Btk. 181.
  5. t tudjuk, a gyógyszereket csak a legszélsőségesebb esetben.
  6. t ez esetben is fordított a bizonyítási teher, amelyre utalást a.

A Btk. a kábítószer fogalmát a záró részben, a 459. § értelmező rendelkezéseiben, a 18. pontban adja meg. (kábítószer-kereskedelem, vagy kábítószer birtoklása) és a kábítószer mennyisége (csekély mennyiség, ún. alapeseti mennyiség, vagy jelentős mennyiség). Új pszichoaktív anyaggal visszaélés. 183. § (1. Azok az elkövetési magatartások az új Btk.-ban, azaz a 2012. évi C. törvényben négy különböző megnevezéssel szerepelnek: kábítószer-kereskedelem, kábítószer-birtoklás, kábítószer készítésének elősegítése és kóros szenvedélykeltés A kábítószer-kereskedelem. A kábítószer birtoklása. Btk. 176-180. §, 5/1998. Büntető jogegységi határozat, 1/2007. A kóros szenvedélykeltés. Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés. A teljesítményfokozó szerrel visszaélés. Az új pszichoaktív anyag és a tiltott teljesítményfokozó szer fogalma. Btk. 181. §, 184. 2021. január 01-jén léptek hatályba a Btk. 184., illetve a 461. §-aiban meghatározott új pszichoaktív anyaggal kapcsolatban bekövetkezett változások is.A Btk. 184. §-a a fenti időponttól kezdődően bevezeti az új pszichoaktív anyagok jelentős és különösen jelentős mennyiséget is a csekély mennyisége mellett Btk. 365. § Rablás. 365. § (1) Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből. a) valaki ellen erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, vagy. b) öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi

bújt az üldözött: Szervkereskedelmi körkép Emberi

visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés. A Btk. rendelkezéseinek megfelelelően tehát a kábítószer kereskedelem (176-177 §) tényállása magában foglalja a kábítószer kínálását, átadását, forgalomba hozatalát, illetve az azzal való kereskedést, valamint az ezekhez az elkövetési magatartásokho Kulcsszavak: büntetéskiszabás, középmérték, kábítószer, kábítószerfüggő személy 1. BEVEZETÉS 2013. július 1. napján hatályba lépett az 2012. évi C. törvény (továbbiakban: új Btk.), amely jelentős változásokat hozott a büntető anyagi jog területén. Ezen változások teljes körű ismertetése meghaladná A Btk. 184. §(1) Aki új pszichoaktív anyagot kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt. a) bűnszövetségben Btk. szerinti minősítése kábítószer- kereskedelem bűntette (a Sziget Fesztiválon elfogott drogkereskedők) Btk. 176. § (1) és (3) bekezdés Fővárosi Törvényszék új határnap: 2021. április 28. 10,00 óra I. emelet II. sz. tárgyalóterem I. emele A bűnszövetség és a hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy fogalmát a kábítószer-kereskedelem körében kifejtettem. A Btk. 459. § 28. pontja alapján, üzletszerűen követi el a bűncselekményt, aki ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik

5. Btk. XVII. Fejezet - az egészséget veszélyeztető bűncselekmények 5.1. Btk. 176. § (2) bekezdés c) pont és Btk. 176. § (4) bekezdés - A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, illetv A dílerek régebben 10-20 év, határokon átnyúló kereskedelem esetén 15-25 évig tartó börtönbüntetésre számíthattak. Ez volt a helyzet egészen mostanáig, de a rendszer gyökeresen megváltozott a 2014 februárjában hatályba lépett új Büntető Törvénykönyvvel Kábítószer-kereskedelem Btk. A Kábítószer-kereskedelem kizárólag szándékosan követhető el, nincs gondatlanságból elkövetett alakzata. Az elkövetőnek tudnia kell arról, hogy kábítószernek, kábító hatású anyagnak vagy szernek minősülő anyagot, kínál fel, ad át, hoz forgalomba vagy azzal kereskedik

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények Dr

Mi a kábítószer-kereskedelem valójában? 05 jan. 16 nov. Categories Kábítószer. Élet a börtön falai között. 30 Sze. Categories Kábítószer. Az új Btk. nem kedvez a kábítószer-függőknek. 11 aug. Categories Baleseti kártérítés, Kártérítés, Közlekedés. Az utánképzés az új Btk. tükrében. 01 Júl. A kár a Btk. értelmében a bűncselekménnyel a vagyonban okozott értékcsökkenés, pénzben kifejezhető, összegszerűen meghatározható anyagi értéknagyság. Ha a kár nem pénzben, hanem dologban következett be, a dolog elkövetéskori forgalmi értékét kell figyelembe venni a kár nagyságának megállapításánál

Kábítószer bűncselekmények - Büntető ügyvéd Budapes

Az SZDSZ szerint csak a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységeknek kéne szerepelnie a Btk.-ban, a fogyasztásnak nem - ismertette kedden Gusztos Péter SZDSZ-es képviselő a párt drogpolitikai elképzelését. Gusztos az után beszélt a párt elképzeléseiről, hogy az SZDSZ honlapján hétfőn megjelent: a.. A hétfőtől hatályos Btk. ugyanis szakít azzal a gyakorlattal, hogy a kábítószer-fogyasztók elkerülhetik a büntetést. A törvényben ugyan elválik egymástól a kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása, de az úgynevezett csekély mennyiség birtoklása vagy fogyasztása is két év szabadságvesztést érhet Btk. 176-177. § Kábítószer-kereskedelem. 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt. a) bűnszövetségben A kábítószer-kereskedelem jogi minősítésének megállapítása szempontjából jelentősége van a cselekménnyel összefüggésbe hozható kábítószer mennyiségének, Kábítószer birtoklása Btk . kábítószer birtoklás, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, rablás, lőfegyverrel visszaélés, ittas vezetés.

évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Btk.), másik része viszont már az új Btk. hatálya alá esett, ezért a 2016-ra kábítószer-kereskedelem kábítószer-birtoklás kóros szenvedélykeltés új pszichoaktív anyagokkal visszaélés 15% 11% 65% 2% 7%. 1 kábítószer büntető anyagi jogi fogalma kábítószer birtoklása kábítószer-kereskedelem csekély-jelentős-különösen jelentős mennyiség büntetőjogi elterelés mint büntethetőséget megszüntető ok új pszichoaktív anyag Joggyakorlat minősítési-elhatárolási kérdésekhez 3284/2017. (XI. 14. Az új Btk. 74. § (1) bekezdés c) pontja értelmében vagyonelkobzást kell elrendelni arra a vagyonra is, amelyet a kábítószer-kereskedelem elkövetője a bűncselekmény elkövetésének ideje alatt szerzett. Tekintettel arra, hogy a kábítószer-kereskedelem tartós, folyamatos tevékenység, az ellenkező bizonyításáig a.

Kábítószerrel kapcsolatos büntetőjogi változás ügyvédi szemme

A hatályos Btk. kifejezésre juttatva a család és a gyermekek fokozottabb büntetőjogi - oltalmának szükségét immár önálló, új fejezetben helyezte el a bűncs- elekményi tényállást (XX. fejezet: A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények). Kábítószer-kereskedelem Btk. 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt a) bűnszövetségben 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről * . A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezése, továbbá egyes haditechnikai termékekhez kapcsolódóan Magyarország nemzetközi kötelezettségei teljesítése érdekében az.

A NATO most új dolgokkal próbálkozik: fellép például a kábítószer-kereskedelem ellen, és leállítja a büntető légi csapásokat. A NATO jól is kijöhet a dologból, de a helyzet annyira bizonytalan, hogy akár rajta is veszthet az újításokon kereskedelem [új Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábítószer birtoklása [új Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés (új Btk. 181 Az új Btk. nem kedvez a kábítószer-függőknek Posted on 2014.09.30. 2020.09.01. A kábítószerrel való visszaélés az egészséget veszélyeztető bűncselekmények körébe tartozik kereskedelem búntettével és 1 rendbeli, a Btk. 184. § (1) bekezdésébe ütközó új pszichoaktív anyaggal visszaélés búntettével vádolta meg. A vádirati tényállás szerint a vádlott 2015. január 6-át megelózóen kábítószer, illetve új pszichoaktí

Új elemként jelenik meg a törvényben, hogy a kábítószer-birtoklás alapesetében, a csekély mennyiségre elkövetett esetekben, valamint a fogyasztókra vonatkozóan, a büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető a vádemelésig lehetővé teszi a kábítószert értékesítő személy kilétének megállapítását Bárhogyan is alakul az új Be. folytán a jövőbeni gyakorlat, az ügyész(ség)nek kiemelt figyelmet kell fordítania a rendőrség munkájára, a jogsértéseket észlelnie és jeleznie kell. A bűnügyi iratok elemzése során kapott eredmények és az azok alapján levon

Az új vezető megválasztása előtt meg kell állapítani a betölteni kívánt kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábítószer birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykelté kábítószer-kereskedelem kábítószer birtoklása új pszichoaktív anyaggal visszaélés az emberi szabadság elleni ebből (10-ből): emberrablás személyi szabadság megsértése egyéb, nem megjelölt Btk. fejezetbe tartozó 5 törzsszám statisztikai megye főtevékenység MINTA

Kábítószer birtoklása Btk

Az új szabályozás megteremti a fordított bizonyítás lehetőségét a kábítószer-kereskedelem alatt keletkezett vagyon tekintetében, vagyis a kábítószer-kereskedőnek kell bizonyítania vagyonának legális eredetét azon idő alatt, amíg kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott. ezért módosítani kellett az új Btk. In: Ritter Ildikó (szerk.): Tanulmányok a kábítószer-problémáról, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 2001. Dr. Nagy Gábor - Lovassi Pál: A kábítószerek világa, Medicina Könyvkiadó, 1985. Új Btk kommentár - frissítés az első kiadáshoz, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2014

Kábítószer-kereskedelem - dr

Kábítószer-kereskedelem: milyen esetei vannak, hogyan

A TASZ véleménye a Btk. tervezett módosításáról. Drogok. 2005. július 17., vasárnap. A büntető törvénykönyv kábítószerrel kapcsolatos szakaszainak a kormány által előterjesztett tervezete nem oldja meg a drogfogyasztók problémáit és a jelenleginél is nagyobb mértékű jogbizonytalanságot eredményezhet A kábítószer kereskedelem igen komoly szankciókkal jár, ráadásul többéves börtönnel is sújtható. A legtöbben nem tudják, de az új Btk. igen szigorúan bünteti azokat, akik kábítószerrel élnek vissza. A fogyasztást is büntetik, de a terjesztésért nagyobb büntetés jár. A Janklovics.com honlapon mindent megtalálhat a. Kábítószer-kereskedelem 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bûntett miatt két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. (2) A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt a) bûnszövetségben Gondolatok a kábítószer-kérdés kezeléséről. 2014. szeptember 5. E dolgozat a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni jogi folyóirat által kiírt 2014. évi cikkíró pályázat keretében született

Kábítószer birtoklása - dr

A Büntetőtörvénykönyv kábítószerrel kapcsolatos cikkelyei

A bíróság a kábítószer-kereskedelem büntette és más bűncselekmény miatt kereskedelem bűntettével, 2 rb. a Btk. 367. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b) FUBINACA elöször új pszichoaktiv anyagnak minősült: az új pszichoaktiv anyaggá minősített. Elsőrendű H. Gyulát vádolom a BTK 177. 1. A. pontjába ütköző, de a 4. bekezdés első fordulata szerint minősülő és büntetendő 18. életévét be nem töltött személynek csekély minőségű kábítószer átadásával elkövetett kábítószer kereskedelem bűntettével Kábítószer-kereskedelem bűntette - helybenhagyott ítélet e Megjelenés ideje: 2016. június 16., 15:16 A Debreceni Ítélőtábla Dr. Elek Margit vezette tanácsa helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét Kábítószer-Kereskedelem Btk elkövetésével vádolják Önt, vagy hozzátartozóját? Tapasztalt Ügyvéd a megoldás 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól1 E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem