Home

Bibliai idézetek isten szeretetéről

A Biblia idézetei a szeretetről - Citatum Idézete

Idézetek Isten szeretetéről - Citatu

  1. 2021.07.12. - Explore Bébéke's board Bibliai igék, idézetek on Pinterest. See more ideas about idézetek, bibliai idézetek, isten szeretete
  2. 2021.06.06. - Explore Schmucker Tìmea's board Bibliai idézetek on Pinterest. See more ideas about bibliai idézetek, idézetek, isten szeretete
  3. A következő részben összegyűjtöttem azokat a bibliai igeverseket, idézeteket, amelyek Isten szeretetéről szólnak
  4. denki számára. Bízhatunk Isten szeretetében és hiszünk az irántunk érzett szeretetében az üdvösség ajándékával

Biblia - idézet: Mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzelem, amely legyőzte a világot: a mi hitünk Bibliai idézetek az igaz szerelemről. Szerző: Antal-Pap Judit | aug 17, 2020 | Isten a szeretet. Aki nem ismeri a Bibliát, könnyen azt gondolhatja, hogy az valamiféle szigorú szabálygyűjtemény, pedig rengeteg témát és műfajt ölel fel. A törvények és bölcsességek mellett ugyanúgy olvashatunk erotikával fűszerezezz gyönyörű szerelmi vallomásokat is ÖSSZEFÜGGŐ: 15 inspiráló bibliai idézet és vers Isten szeretetéről A mai napi odaadó és bibliai versek szerint a szeretet törvény. A szeretet törvénye, amelyet Jézus követői parancsoltak, több, mint olyan érzelem, amely jól érzi magát benne

Bibliai idézetek a szeretetről | a leggyönyörűbb

A leggyönyörűbb bibliai idézetek a szeretetről - Karácsony

2021.06.05. - Explore Turi Ildikó's board Mai ige biblia on Pinterest. See more ideas about bibliai idézetek, isten szeretete, biblia idézetek Idézetek, versek, bölcsességek. Kezdőlap » szeretet. Szeretet irányítja a bíróságot, a tábort, a ligetet, az embereket a földön és a szenteket a magasban, mert a szeretet a mennyország, és a mennyország a szeretet. Sir Walter Scott. Egy élő embert tudj szeretni, s addig hagyd a holtakat. William Wordsworth 2019.09.29. - Explore Kati Kovács's board Bibliai idézetek on Pinterest. See more ideas about bibliai idézetek, isten szeretete, biblia idézetek 2021.03.10. - Explore Tibor's board Istenes idézetek on Pinterest. See more ideas about istenes idézetek, bibliai idézetek, isten szeretete 2020.11.06. - Explore Györgyi Szabó's board Bibliai idézetek on Pinterest. See more ideas about bibliai idézetek, biblia idézetek, isten szeretete

Isten szeretete és irgalma által hatalmas lámpákkal látott el bennünket, amelyek megvilágítják az előttünk lévő utat és segítenek abban, hogy legyőzzük a kísértéseket. A Biblia, a Prófétaság Lelke és a természet bemutatják nekünk Isten akaratát Isten képessé tesz minket teljes szívünkből szeretni. Ez akkor lehetséges, ha ismerjük, elfogadjuk és megtapasztaljuk tökéletes szeretetét. Bűneink ellenére érthetjük és vágyhatunk szeretetére, mert jónak teremtett minket. 2.3 Isten szeretete az egyedüli, amely igazán betölthet minke A Hóseástól idézett Ige, az Úr szava, az idézet pedig Isten kijelentése. Mivel Isten szeretet, ezért az Őt ismerőktől, az Ővele közösségben lévőktől - ha már egyszer a Szentlélek által a szívükbe ültette a szeretet magvát - joggal elvárja, hogy éljenek is a bennük lévő szeretettel, gyakorolják azt A szülők tisztelete a Tízparancsolat része: Tiszteld apádat és anyádat. (2Móz 20,12) A házastárs szeretetét Krisztus és az egyház önfeláldozó szeretetéhez hasonlítja Pál apostol: Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. (Ef 5,25) A szülő-gyermek kapcsolatot a Biblia számos helyen Isten és a hívek szeretetkapcsolataként írja le, másutt pedig a gyermekről mint Isten ajándékáról.

40+ erőteljes bibliai vers önmagad szeretetéről - BayArt

  1. Posts about Biblia written by idezet. Idézetek, bölcsességek. 2011. június 18. Örököljétek azt az királyságot, amit Isten a világ kezdete óta elkészített nektek! Mert amikor éhes voltam, enni adtatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok. Amikor idegen voltam, vendégül láttatok. Amikor nem volt ruhám, adtatok nekem
  2. A Biblia megoldása a nő-kérdésre: helyére tenni a nőt - nem a férfi fölé, nem a férfi alá, hanem a férfi mellé. Férfi és nő együtt kapta Istentől nemcsak azt a parancsot, hogy szaporodjatok, hanem azt is, hogy uralkodjatok. Asszon
  3. ket (Jn 1,14; Jn 3,16). Így is megfogalmazhatjuk tehát: életünk alapja Isten szeretete Isten csodálatos módon őrzi és megőrzi népét. hitünk, reménységünk egyik alap-ja éppen az, hogy tudjuk, Isten mi
  4. denkor! Nem volna más vallás, Nem volna csak ennyi: Bibliai Idézetek a Megbocsátásról. Egy néhény Bibliai idézet a megbocsátásról. Reméljük inspirálni fog titetket. :) És ami a.
  5. Mit ír a Biblia Isten szeretetéről?mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. János első levele 4:8-
  6. 2020.03.06. - Explore Nemeth Béláné's board bibliai idézetek on Pinterest. See more ideas about bibliai idézetek, biblia idézetek, gondolatok

60+ erőteljes bibliai vers mások szeretetéről - BayArt

Biblia - idézet: Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel Úgy lehet kinyilatkoztatni Istent a világnak, ha örvendezünk, s dicsérjük őt azért, amit értünk tett. Igehirdetések és beszédek 2.kötet Szombatkezdő.. Biblia idézet kereső és küldő, keresés a Biblia tartalmában. Bibliaidézet.hu Keresés a Bibliában Feliratkozom a heti idézetre Megsokasodnak fájdalmaik, a kik más isten után sietnek; nem áldozom meg véres italáldozatjokat és nem veszem nevöket ajkaimra Ez gonosz hiábavaló foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele. / Prédikátorok könyve 1,13 / Nincsen csak e jó is az embernek hatalmában, hogy egyék, igyék, és azt cselekedje, hogy az ő szíve lakozzék gyönyörűséggel az ő munkájából; ezt is láttam én, hogy az Istennek kezében van Idézetek minden napra a bibliából és a prófétaság lelkének írásaiból, Nyíregyháza. 1.7K likes. Néhány vers olvasása a Bibliából szebbé teheti az egész napunkat. / Read some Bible verses and make more..

14 Bibliai idézetek ideas in 2021 bibliai idézetek

A következő részben összegyűjtöttem azokat a bibliai igeverseket, idézeteket, amelyek Isten szeretetéről szólnak. Ez nem a teljes lista, hiszen idezetek halalrol egész Szentírás Isten szeretetére utal — bár sok kegyetlen történetet olvashatunk a Bibliában, ez igaz — minden arról szól, hogy az emberiség hogyan. Íme néhány inspiráló sport Biblia vers, amelyek segítenek megszerezni a megfelelő érzést a verseny, előkészítés, győztes, vesztes, és a sportosság. 12 Sport Biblia verse a Teen sportolóknak Verseny . A jó harc elleni küzdelem egy idézet, amit gyakran hallasz. De tedd bele a bibliai vers kontextusába, ahonnan jön - Isten válasza az ember alapvető kérdéseire (lényegi összhangban a végén jelzett katolikus és protestáns tanításokkal) A bibliai idézetek könnyen megkereshetők a biblia.jezusert.com és Heti idézet Isten szemében nincs szemét. és nem csupán Isten szeretetéről. A gyakorlati élet is felveti, hogy vannak emberek, akik mindenki számára nyilvánvalóan messze túlmentek azon a határon, amikor még meg lehetne fordulni. Nem gondolom, hogy a bibliai hit és erkölcs, illetve azok áthágása megmutatná, hogy. III. IMA ISTEN KEGYÉNEK VISSZATÉRÉSÉÉRT: ZSOLTÁROK 90:13-17 A. Ima Isten haragjának elfordításáért: Zsoltárok 90:13 B. Ima, hogy emlékezzen meg Isten szövetségének szeretetéről: Zsoltárok 90:14 C. Ima az arányos helyreállításért: Zsoltárok 90:15 D. Isten munkája és az ember tette közötti ellentét: Zsoltárok 90:16.

A hetednapi adventisták szombatiskolája általában megegyezik más egyházak vasárnapi iskolájával. Különbséget jelent azonban, hogy résztvevőit nem csupán a gyermekek, hanem bármely korosztály alkothatja. Legfontosabb célja, hogy Krisztus tanítványaivá nevelje hallgatóit. Négy alapvető szándéka a hit, a közösségi élet fejlesztése, más emberi csoportok elérése. Gyönyörű idézetek - közel 200 darab :: Bibliai kincsestá . A Valóság, az Igazság egy személy, Ő Jézus Krisztus, és csak Őbenne, Őáltala van Élet. A kereszten történő Bevégzett Munka a garancia. Minden ami Krisztuson kívül van, halál. A Szentháromság Isten szeretete és kegyelme által van örök életünk

4 Bibliai idézetek. Ha másként nem jelöljük, a weboldalunkon található írásainkban közölt bibliai részeket az 1975. évi Újfordítású Biblia javított kiadásából (Budapest, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 1990), valamint a Revideált új fordításból (RÚF 2014 A mostani világméretű járvány is inspirálja az egymástól alapjaiban különböző bibliai megközelítéseket és a szövegösszefüggés nélküli buzdításokat. Két irányt szeretnék röviden szóvá tenni a bevezetőben, mielőtt arról beszélünk, hogyan helyezhető el a mostani egész világot érintő járvány a bibliai panorámában A bibliai idézetek a Magyar Biblia Tanács 1975-ben megjelent, 1990-ben javított protestáns új fordítású Biblia szövegéből valók. TARTALOMJEGYZÉK. 1./ A SZENTLÉLEK NÉGY CÉLJA 2./ A SZŐLŐTŐKE-ÉLET TITKAI 3./ AMI LEHETETLEN AZ EMBEREKNEK, AZ ISTENNEK LEHETSÉGES 4./ ILLÉS ÚTJA KARMELIG 5./ ILLÉS ÚTJA KARMELTÓL ISTEN. A Biblia ezt írja János evangéliumának 3. részében: 16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17 Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa Mary Rowlandson fogságának és felszabadításának valódi története (angolul: Mrs. Mary Rowlandson fogságának és helyreállításának igaz története vagy Isten szuverenitása és jósága) először 1682-ben jelent meg, amelyet Mary Rowlandson készített. irodalmi műfaj Fogsági narratíva esik. 20 eltávolításra oszlik

Bibliai igemagyarázatok Keresés a Bibliába . A bibliai kereső alapértelmezésben (a négyzet bejelölése nélkül) nem betűérzékeny, tehát nincs különbség a kis- és nagybetűk, illetve az ékezetes ill. ékezet nélküli magánhangzók között. Így tehát a methuselah és a Methuséláh kifejezésre való keresés is egyaránt megtalálja A Biblia (amely a koiné görög. Ellen G. White idézetek. Egyes emberek fáradhatatlanul munkálkodtak, hogy a Szentírás világos, egyszerű mondanivalóját elhomályosítsák, és azt a látszatot keltsék, hogy a Biblia ellentmond önmagának. De akárcsak a bárka a hullámzó mélység felett, Isten Szava is átvészeli a vihart, mely pusztulással fenyegeti

Nemrégiben részt vettem a Szent András Evangelizációs Iskola Új Élet Krisztusban című kurzusán, ami hatalmas élmény és feltöltődés volt számomra. Katolikus családban nőttem fel, rendszeresen járok templomba, közösségbe és a hit mindennapi része az életemnek, ezért nem igazán tudtam, mi újat tudna nekem nyújtani egy ilyen kurzus, ami Isten szeretetéről, a. Oct 19, 2018 - A TENGER LECSENDESÍTÉSE Vihar tombol, zúg a szél, A hajósnép jaj, de fél! Rettegnek a.. Isten szeretet. 9 Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. 10 A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül. 11 Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást A Szeretet (Isten) senkire sem.

Gyönyörű idézetek - közel 200 darab :: Bibliai kincsestá

A tíz számunkra legkedvesebbet gyűjtöttük össze. 1. Most tanultam meg, hogy nem arra kérem Istent, hogy teljesítse azt, amit én elterveztem, hanem hogy segítsen megérteni, mi az értelme annak, amit ő tesz velem. (Wass Albert). 2. Ahová a tudomány nem ér el, ott van Isten. (Szerelmünk lapjai című film) 3. Képzelj el egy. Albert Einsteintől álljon itt egy idézet: A történelem arra tanít minket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből. Mi azonban legyünk bölcsek, tanuljunk belőle! Mellesleg a leghitelesebb történelemkönyv az a Biblia. Beszéltünk arról, hogy Sátán uralja a Földet, de valójában Isten a tulajdonosa Egyébként a szivárványt is fel lehet fogni bibliai jelképként, ha akarod, értelmezd úgy, hogy a vízözön utáni szivárványon van és Isten szeretetéről szól. tegnapelőtt 14:02 Hasznos számodra ez a válasz Bibliai útmutató gyerekeknek. Szeptember 28. János 3. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa azt, hanem, hogy megtartassék a világ általa. Világunk jogosan esne Isten ítélete alá. Minden ember bűnös. az emberek engedetlenek lettek A lenti idézetek minden olyan szülőnek, nagyszülőnek szólnak, akik gyermeket nevelnek, unokát gondoznak; minden olyan gyermekszerető felnőttnek, akik gyerekekkel foglalkoznak, sok időt töltenek a társaságukban. Olvasgasd időnként ezeket a bölcsességeket, vedd elő őket újra és újra, amikor csak teheted

Isten szeretetéről. A házasságnak nem az az igazi titka, hogy a férj és a feleség annyira szereti egymást, hogy egymás életében megtalálják Batyuvitéz (4) Biblia (20) bocsánatkérés (7) boldogság (14) (30) házasság (5) idézet (9) igazság (9). Gondviselő Istenünk szeretetéről egy újabb tanúságtétel a Tömőből. Heidi Bakerrel kapcsolatos tanításodat meghallgatva. Bibliai helyek, idézetek, melyekben Isten tiltja az okkult tevékenységeket. Szellemek megkülönböztetése a szolgálat során. Varró István Ezek az idézetek, melyek néha valamilyen mértékben eltérnek a héber szöveg szóhasználatától, az ihletett Írások közé tartoznak. Tehát a tökéletlen fordítók műve Isten ihletett Szavának a része lett. Isten pedig egyik kultúrát vagy nyelvet sem tartja különbnek a másiknál. (Olvassátok fel: Cselekedetek 10:34.) 10

230 Bibliai igék, idézetek ideas in 2021 idézetek

190 Bibliai idézetek ideas in 2021 bibliai idézetek

(Ezek mindmind bibliai idézetek, Jézus Krisztus ígéretei.) És bilincsben vagy anélkül, megalázva vagy másképpen, de akkor is egyenletesen ezt sugározza. A mennyet sugározza ezen a földön. Annak a célja, hogy Isten velünk az ő igéjén keresztül beszél, mindig ez, hogy ilyenekké formáljon minket csak krisztus lÉgyen mesterÜnk ÖtszÁz idÉzet luther mÁrton ÍrÁsaibÓl a reformÁciÓ 500. ÉvfordulÓjÁra 1517-2017 ÉlŐ vÍz füzetek 9 A bibliai Salamon könyve egy romantikusan megfogalmazott metaforaként értelmezhető ami Isten szeretetét írja le az emberek felé, de a puszta olvasata is olyan, mint egy szerelmes dal. Elijahu Eliezer Dessler , 20. századi rabbit gyakran idézik a zsidó nézettel kapcsolatban, miszerint szeretni annyi, mint adni anélkül, hogy bármit. Idézetek a gyülekezetek által megfogalmazott küldetésnyilatkozatokból: Küldetésünk, hogy [a településen] nyilvánvalóvá legyen rajtunk, közöttünk és általunk Jézus kegyelme, ami átformálja és megtartja egyéni, családi és közösségi életünket az Atya szeretetében, hogy imádkozó élettel, a Lélek munkájára hagyatkozva alkalmassá legyünk arra, hogy.

Bibliai idézetek - FYI

Isten szeretetéről. A házasságnak nem az az igazi titka, hogy a férj és a feleség annyira szereti egymást, hogy egymás életében megtalálják Biblia (20) bocsánatkérés (7) boldogság (14) (30) Jelenlegi oldal házasság (5) idézet (9) igazság (9). Utolsó látogatás: 2021. aug. 15., vasárnap 18:43 Pontos idő: 2021. aug. 15., vasárnap 18:4 a bibliai idézetek sokszínű megelevenítése mind hozzájárul ahhoz, hogy a Nagyhét eseményeit megértsük és megéljük. A szakrális gondolatok, a tárgyak elhelye-zése nyolc stációban valósult meg, me-lyeket profán díszletekkel és kellékekkel keltettek életre a kiállítás megálmodói. A látogató a virágvasárna Mintha Isten így osztogatná az üdvösséget, mintha ez lenne a kegyelem. A Krisztusban kapott váltság egészét nem érti az, aki így gondolkozik. De áthatotta ez a pogányos gondolkozás a mi szívünket is. Irtsuk ki magunkból, és tanuljuk meg, mit mond erről Isten igaz igéje, mert ez a példázat nagyon jól szemlélteti ezt Ha többet akarsz tudni Isten szeretetéről, olvasd el az 1 Korinthus 13-at, ahol Pál elmondja, mit jelent Isten szeretete. Amit feltétlenül meg kell értenünk ebből a bibliai idézetből, hogy nem lehet következmények nélkül semmit az Ő mellőzésével, különösen nem pedig az Ő ellenében tenni

Bibliai szerelmes idézetek, amelyek megtöltik a szívedet

A Biblia 39. könyve - Malakiás. Író: Malakiás. A Malakiás és Nehémiás könyvében található párhuzamos idézetek azt mutatják, Mi a mondanivalója Malakiásnak a) Jehova irgalmáról és szeretetéről, b) Isten Szava tanítóinak felelősségéről, c) azokról, akik megsértik Isten törvényét és alapelveit?. Richard P. Heitzenrater: Wesley és az úgynevezett metodisták Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2017 2000 Ft 366 oldal Metodista liturgikus füzetek 3. LITURGIA GYŰJTEMÉNY - METODISTA ISTENTISZTELET Az előszót írta: Khaled A. László Budapest, 2016 172 oldal Atyáink énekei CD 2. Budapest, 2014 Atyáink énekei CD 1 Gyönyörű ez a szókapcsolat, a bűnbánat szentségének kifejezése úgy, hogy elárul mindent Isten szeretetéről. A gyónás mindig nehéz, hiszen szembe kell azzal nézni, hogy Krisztus értem halt meg a Kereszten, és Én ennek ellenére megbántom Őt, és ezzel magamat és másokat is Az, ahogyan a barátainkkal viselkedünk, nagymértékben tanúskodik Isten szeretetéről. Ahogyan a barátainkat szeretjük, hordozzuk egymás terheit, elrendezzük a konfliktusokat és közösségben élünk, mindez Istennek a népe iránti szeretetét, hűségét és ragaszkodását illusztrálja Hippói Szent Ágoston (latinul: Aurelius Augustinus) (Thagaste, Észak-Afrika, 354. november 13. - Hippo Regius, 430. augusztus 28.) hippói püspök, egyházatya, filozófus.Az észak-afrikai Thagastéből származó Aurelius Augustinus az egyik legbefolyásosabb nyugati egyházatya. Vele kezdődik a filozófia antropológiai fordulata.. Szent Ágoston a kereszténység egyik.

Szentírási idézet: Róm 8,31-39. Bevezető ima: Szentlélek Úristen! Kérlek, világosíts, vezess engem, és legfőképpen adj bátorságot újra meg újra felállni, és Mária segítségével visszatérni az imádság és ezáltal az életszentség útjára. Elmélkedés: Ha Isten velünk, ki ellenünk? Legalább háromféle dolog az Apokalipszisből, amiből hét . van! (pecsét, harsona,csésze, ) 11. Sámson Gázába A Biblia egyértelmű természetességgel ír a próféták munkájáról, akik által Isten megszólítja a bűn világába szakadt embert, szeretetéről biztosítja, és békejobbját kínálja neki Ószövetség pdf. Ószövetség Evangéliumi tanok tanári kézikönyv Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 35570 135 HU 01-16 06.08.2009 10:38 Uhr Seite Az ószövetség bevezetés fogalma, felosztása Bevezetés-tan: általános, enciklopédikus tájékoztatás az ószövetségi szaktudományok * alapfogalmairól, tárgykörét ıl, f ıbb problémáiról és azok.

Idézet: Biblia: Mindaz, ami az Istentől született, legyőz

Beismerem, hogy ennek ellenére bűnös vagyok, de megváltott és szeretett vétkes. Hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus értem is meghalt és megváltott minden bűnömből. Feltámadásával egy örömteljes új életet hozott nekem. Jézus Krisztus élő Isten fia, átadom magam Neked, átadom életem irányítását, mert Nálad Idézetek, gondolatok, versek. a bennfenteseké, hn mindenkié. Akkoriban találták fel a könyvnyomtatást, s ezzel óriási lendületet kapott a Biblia terjedése, amit szomjas szívvel olvastak az emberek. kecskeméti reformátusok és evangélikusok, hogy hirdessük az örömhírt Isten felénk forduló szeretetéről és a. Isten iskolájában Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. (Mk 1,22) A gyülekezetben nem csak egyházi évben és naptári évben, hanem munkaévben is számolunk. A munkaév az isko-laévhez igazodik, tehát szeptember a gyülekezeti hét-közi alkalmak új

Isten a szeretet Mit mond a biblia

Az nem lehet az én magánügyem, hogy Gábort, Sztavroszt és a többieket szereti az Isten Martí: Minek köszönhetjük a meghívást? Ketipisz: Egy héten voltunk kerekszámosak a Facebookon, ez adta az apropót. Ti a múlt héten a 10 ezret értétek el, mi a 100 ezret. Úgy gondoltuk, ez jó alkalom lehet arra, hogy beszélgessünk egymással, ti [ Gyógyítás. Michael Marsch neve ismerős számunkra. 1992-ben jelentettük meg Gyógyulás a szentségek által című könyvét. Évente jár Budapestre, hogy lelkigyakorlataival felhívja figyelmünket Isten gyógyító szeretetére. A nagy tudású domonkos szerzetes 1932-ben született, tanulmányait Berlinben, Párizsban és. A posztmodern európai, észak-amerikai és ausztráliai hallgatók többsége vagy ateista, vagy agnosztikus, aki nem hisz sem Isten létezésében sem a Biblia ihletettségében. Az afrikai, valamint az ázsiai emberek viszont olyan vallási környezetben élnek, és olyan hiedelmek tartják fogságukban őket, melyek távol állnak a bibliai.